Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 124/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 02.12.2010 roku

w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,  oraz Uchwała Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

                        Postanawia się zbyć na rzecz  Pani Haliny Bałaga  budynek mieszkalny nr 16/4 w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej mieszkań  104,19 m2 i piwnicy o pow.7,78 m2 (łączna powierzchnia użytkowa segmentu wynosi 111,97m2 ), położony w Gackach na Osiedlu, obręb Leszcze o  wartości 146.300,00 złotych /słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 7.315,00 złotych /słownie: siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych/ wraz ze sprzedażą  działki oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  Obręb Leszcze nr 477/8 o pow.409 m2 o wartości 19.500,00 zł./ słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 975,00 złotych /słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych /.

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 25154.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 661

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-09 13:51:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-09 13:53:54
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-09 13:51:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony