Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2011 r.

Wersja do druku

Zarządzenie nr 13/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 i 4ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:

Przewodniczący:  - Janusz Zieliński

Członkowie:         - Kazimierz Pajchel

                            - Józef Kaczmarczyk

                            - Anna Płocha

                            - Ireneusz Malara

                            - Stanisław Chrobot

                            - Beata Szymańska

                            - Jolanta Krzak

Dla usprawnienia pracy, Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłoni ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 5/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2007r. w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 542

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-01-26 14:31:32
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-01-26 15:00:34
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-01-26 14:31:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony