2011

Wersja do druku

2011

Zarządzenie Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 3/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy.

Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.01.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2011 r.

w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 stycznia 2011 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie ustanowienia gminnego lidera narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) w gminie Pińczów

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 lutego 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie zwołania zebrań mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy

Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: referent-kasjer

Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.02.2011r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Zarzadzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarzadzenie Nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.03.2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pińczów.

Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wyników I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie sposobu wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 46/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia pk. "Terminal Gazowy 2011"

Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie określenia podstawowego sposobu prowadzenia czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 51/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2011r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.04.2011r.

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych

Zarządzenie Nr 59/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie przygotowania informacji dotyczącej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o.

Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pińczów.

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.05.2011 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego

Zarzadzenie Nr 71/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.05.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.05.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie Nr 80/2011 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnyc

Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych

Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 88 /11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 kwietnia 2011r w sprawie przygotowania informacji dotyczącej Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o.

w sprawie przygotowania informacji dotyczącej Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o.

Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lipca 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 90_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.07.2011 roku

Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 lipca 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzienie Nr 92_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21.07.2011

Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku

Zarządzenie Nr 94_11 Burmistrza Miasta iu Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku

Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: referent d.s utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań komunalnych

Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lipca 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 sierpnia 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2011roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 102/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowym w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Zarzadzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.08.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .

Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 sierpnia 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie

Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.09.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 września 2011 roku

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Pińczów

Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie gminy Pińczów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 września 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 września 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2011r.

w sprawie powołania, trybu pracy oraz zakresu obowiązków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów związanych z projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów”

Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 października 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 października 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.10.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.

Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2011r.

w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 126/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 października 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 listopada 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.11.2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 134/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 listopada 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.11.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 grudnia 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.12.2011 roku w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 grudnia 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 139/11 Burmistzra Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5935

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-02 10:19:30
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2010-12-31 08:00:19
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-31 08:00:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony