Rejestr zmian strony: Opinie RIO w Kielcach

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Ryk Michał
2021-12-31 09:34:38
Beata Kociełek
2021-12-31 09:15:46
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:29:58
Beata Kociełek
2021-12-31 09:29:58
Dodanie pliku Uchwala_Nr_183_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021..pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:27:51
Beata Kociełek
2021-12-31 09:27:51
Dodanie pliku Uchwala_Nr_182_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021r.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:26:18
Beata Kociełek
2021-12-31 09:26:18
Dodanie pliku Uchwala_Nr_181_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021r..pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:58
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:58
Usunięcie pliku Uchwala_Nr_183_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021.pdf ze strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:48
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:48
Usunięcie pliku Uchwala_Nr_182_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021.pdf ze strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:31
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:31
Usunięcie pliku Uchwala_Nr_181_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021.pdf ze strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:05
Beata Kociełek
2021-12-31 09:22:05
Dodanie pliku Uchwala_Nr_183_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:18:54
Beata Kociełek
2021-12-31 09:18:54
Dodanie pliku Uchwala_Nr_182_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-12-31 09:15:46
Beata Kociełek
2021-12-31 09:15:46
Dodanie pliku Uchwala_Nr_181_2021_RIO_w_Kielcach_z_dnia_21_grudnia_2021.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Ryk Michał
2021-09-22 09:11:58
Beata Kociełek
2021-09-22 09:02:21
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-09-22 09:02:21
Beata Kociełek
2021-09-22 09:02:21
Dodanie pliku Uchwala_Nr_111_2021_RIO_w_sprawie_opinii_o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_I_polrocze_2021.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Ryk Michał
2021-04-16 10:36:45
Beata Kociełek
2021-04-16 10:01:58
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-04-16 10:01:58
Beata Kociełek
2021-04-16 10:01:58
Dodanie pliku Uchwala_Nr_46_2021_RIO_w_sprawie_opinii_o_sprawozdaniach_z_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_2020.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Ryk Michał
2021-03-19 08:19:43
Beata Kociełek
2021-03-19 08:15:53
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-03-19 08:15:53
Beata Kociełek
2021-03-19 08:15:53
Dodanie pliku Uchwala_Nr_105_2020_RIO_w_sprawie_opinii_o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_I_polrocze_2020.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Ryk Michał
2021-02-24 10:32:57
Beata Kociełek
2021-02-24 10:26:46
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2021-02-24 10:26:46
Beata Kociełek
2021-02-24 10:26:46
Dodanie pliku Uchwala_Nr_13_2021_IV_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_z_dnia_20_stycznia_2021.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Andrzej Gajda
2020-12-21 11:50:24
Beata Kociełek
2020-12-21 11:44:40
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Opinie RIO w Kielcach
Beata Kociełek
2020-12-21 11:47:32
Beata Kociełek
2020-12-21 11:47:32
Dodanie pliku Uchwala_Nr_146_2020_RIO_w_Kielcach_z_dnia_7_grudnia_2020,.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
[1] 2 3 4 5 6 7

Powrót