Zarządzenie Nr 90_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.07.2011 roku

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR  90/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                           z   dnia   18. 07. 2011 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

 

           Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr.142,poz.1591 z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi   Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 

 

 


Załączone pliki:

zal_1
(załacznik_nr_1_do_zarzadzenia_Nr_90_11_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_18_07_2011.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2011-07-22 12:57:17 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 347

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-07-22 12:47:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-07-25 08:10:31
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-07-22 12:47:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony