Zarzadzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.08.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .

Wersja do druku

 

                       Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 106/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  24.08.2011 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  .

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U. Nr.102, poz.651 z póź.zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr. XXXVI z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

  Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska    i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                 

         


Załączone pliki:

zal. do zarz.
(zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_106_11_z_dnia_24_08_2011.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2011-08-24 11:13:30 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 361

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-08-24 11:09:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-08-24 15:01:19
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-08-24 11:09:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony