Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2011r.

Wersja do druku

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1493, z 2009r. nr 206, poz. 1598, z 2010r. nr 28, poz. 146 i nr 125, poz. 842), Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok, oraz § 1 pkt 6 lit. e) Uchwały V/24/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zarządzam co następuje: § 1 W zarządzeniu Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następującą zmianę: - § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Mirosław Prusicki – Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie.” § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 595

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-10-27 10:50:28
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-10-27 11:46:47
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-10-27 10:50:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony