Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wersja do druku

                                 Z A R Z A D Z E N I E   NR  27/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  16.04.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651 ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

    przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu 

    określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.                                      

       2.  Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

     w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

zal. do zarz.
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_27_2012_z_dnia_16_04_2012.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2012-04-16 10:04:06 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 509

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-04-16 10:01:20
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-04-17 08:10:51
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-04-16 10:01:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony