2012

Wersja do druku

2012

ZARZĄDZENIE nr 38/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2012 rokuw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 20.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: podinspektor d.s księgowości podatkowej

Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia24.01.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-01-2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2012 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Piekoszewskiego, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych

Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.02.2012r.

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pińczów.

Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.02.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.02.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-03-2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych

w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pińczów

Zarządzenie nr 22/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.03.2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 23/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-03-12

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.04.2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 25/12

Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów na terenie Gminy Pinczów

Zarządzenie nr 26/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-04-2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-04-2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.05.2012roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy NR 32/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 11.05.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-05-2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12-06-2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.06.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 44/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29-06-2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

ZARZĄDZENIE nr 51/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

ZARZĄDZENIE nr 51/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23-07-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-07-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24-08-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 r.

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..

Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-08-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.09.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku administracyjno-hotelowego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchom

Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28-09-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..

Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10-10-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012

ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012

Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-10-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-10-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30-10-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08-11-2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 20.11.2012 r.

Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 201.11.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 88/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.12.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5584

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-12-30 07:57:05
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-12-30 08:02:05
Ostatnia zmiana: Przemysław Fatyga, data: 2020-09-04 14:01:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony