Uchwała Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-11-09 09:42:45

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów

Powrót