Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Wersja do druku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014rok

Załączone pliki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2014 rok
(Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_Pinczow_za_2014r.pdf - 18654.104 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:20:08 Redaktor: Anna Nowak

Opis: część opisowa

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 r.
(Zalacznik_nr1_Wykonanie_dochodow_budzetu_gminy_za_2014r.pdf - 2724.798 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:22:05 Redaktor: Anna Nowak
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 r.
(Tabela_nr1_Wykonanie_dochodow_budzetu_gminy_za_2014r.pdf - 5699.762 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:24:48 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki budżetu gminy na 31-12-2014 r.
(Zalacznik_nr2_Wydatki_budzetu_gminy_na_31_12_2014r.pdf - 6300.827 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:30:29 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki budżetowe gminy Pińczów na 31-12-2014 rok
(Tabela_nr2_Wydatki_budzetowe_gminy_Pinczow_na_31_12_2014r.pdf - 10773.317 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:31:57 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki majątkowe poniesione w 2014 r.
(Zalacznik_nr3_Wydatki_majatkowe_poniesione_w_2014r.pdf - 4094.058 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:35:36 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 r.
(Tabela_nr3_Wydatki_na_wieloletnie_przedsiewziecia_majatkowe_planowane_do_poniesienia_w_2014r.pdf - 747.616 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:49:55 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
(Tabela_nr4_Wydatki_na_zadania_inwestycyjne_roczne_w_2014r.pdf - 2730.164 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:51:05 Redaktor: Anna Nowak
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2014 rok
(Zalacznik_nr4_Wydatki_na_programy_realizowane_ze_srodkow_pochodzacych_z_budzetu_Unii_Europejskiej_oraz_innych_zrodel_niepodlegajacych_zwrotowi_za_2014r.pdf - 656.289 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:55:55 Redaktor: Anna Nowak
Wykaz przedsięwźięć wieloletnich
(Tabela_nr5_Wykaz_przedsiewziec_wieloletnich.pdf - 103.221 KB) Data publikacji: 2015-03-31 14:06:59 Redaktor: Anna Nowak
Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r.
(Zalacznik_nr5_Plan_przychodow_i_rozchodow_budzetu_za_2014r.pdf - 455.48 KB) Data publikacji: 2015-03-31 14:09:23 Redaktor: Anna Nowak
Dotacje podmiotowe za 2014 rok
(Zalacznik_nr6_Dotacje_podmiotowe_za_2014r.pdf - 74.404 KB) Data publikacji: 2015-03-31 14:11:31 Redaktor: Anna Nowak
Dotacje celowe za 2014 rok
(Zalacznik_nr7_Dotacje_celowe_za_2014r.pdf - 85.937 KB) Data publikacji: 2015-03-31 14:13:11 Redaktor: Anna Nowak
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 r.
(Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2014r..pdf - 5072.936 KB) Data publikacji: 2015-03-31 14:16:36 Redaktor: Anna Nowak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 544

Wprowadził(a) do systemu: Anna Nowak, data: 2015-03-31 13:12:38
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2015-03-31 14:21:14
Ostatnia zmiana: Anna Nowak, data: 2015-03-31 13:12:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony