ZatrudnienieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-02-09 08:08:01

 

Zatrudnienie:

  • 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 
  • 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych,
  • 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych,
  • 1 pracownik obsługi niepełnozatrudniony, 
  • 2 palaczy

KADRA:

Nauczyciele szkoły:
1. Renata Basąg
2. Ewa Bugaj
3. ks. Zbigniew Chajski
4. Małgorzata Dąbrowska
5. Agnieszka Kordyl
6. Grażyna Kupis
7. Ilona Modrzewiecka
8. Anna Piotrowska
9. Arkadiusz Pikus
10. Łukasz Rechowicz 
11. Paulina Sobieszczańska

12. Joanna Wach

Nauczyciele przedszkola:
1. Renata Basąg
2. Monika Cugowska 
3. Joanna Wach
4. Małgorzata Dąbrowska

Pracownicy obsługi:
1. Janina Dobaj
2. Maria Osiewała
3. Iwona Sakwa

Palacze:
1. Jacek Liber
2. Henryk SakwaPowrót