UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGODo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-04-06 10:06:46

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu,
- załączniki - dokumenty stanowiące podstawę do uzupełnienia aktu, określone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłata skarbowa:
za decyzję – opłata  skarbowa w wysokości 39 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pińczów lub na konto:    61 1050 1461 1000 0023 5321 2232

Termin załatwienia:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Zainteresowanym osobom przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w ciągu 14 dni
od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pińczowie.

UWAGI:
Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych wymaganych przez prawo ma zmniejszoną moc dowodową i podlega uzupełnieniu. Podstawa uzupełnienia aktu będą inne odpisy aktów stanu cywilnego. Istnieje bowiem generalna zasada, podobnie jak przy sprostowaniu aktu, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akty wcześniejsze.
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt i wydane odpisy.Powrót