Rejestry, ewidencja i archiwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-06-02 08:03:14

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie prowadzi

następujące rejestry i ewidencje.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1.Kierownik:

-rejestr kontroli

-rejestr skarg i wniosków.

2.Dział pomocy środowiskowej -zastępca kierownika :

-rejestr rent socjalnych

-rejestr zasiłków stałych

-rejestr zasiłków stałych wyrównawczych

-rejestr zasiłków okresowych

-rejestr zasiłków okresowych gwarantowanych

-rejestr zasiłków okresowych macierzyńskich

-rejestr zasiłków celowych i w naturze

-rejestr zasiłków specjalnych

-rejestr osób objętych usługami opiekuńczymi

-rejestr odwołań od decyzji administracyjnych

-rejestr dożywiania.

3.Stanowisko ds. administracyjnych:

-ewidencja akt osobowych pracowników

-ewidencja legitymacji służbowych

-ewidencja wyjść i poleceń wyjazdów służbowych

-ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych

-rejestr osób kierowanych na badania wstępne i okresowe

-rejestr zastosowanych kar porządkowych

-rejestr osób ubiegających się o zatrudnienie

-rejestr zasiłków rodzinnych

-rejestr zasiłków pielęgnacyjnych

-rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

4.Stanowisko ds.dodatków mieszkaniowych:

-rejestr przyjmowanych wniosków

a) spółdzielcze

b)komunalne

c)zakładowe

-rejestr przyznanych dodatków mieszkaniowychPowrót