Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 25 maja 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 2/5, 2/7 i 5, obręb 08, położonych w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania jednego pomieszczenia warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (klasopracowni o charakterze samochodowym) na stację kontroli pojazdów z jednym stanowiskiem diagnostycznym dla samochodów osobowych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1054

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-05-27 08:34:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-01 07:54:34
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-05-27 08:34:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony