Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 06 czerwca 2005r. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na modernizacji i przebudowie krytej pływalni przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, usytuowanej w granicach nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 82/2, 82/3, 82/4, 90/10, 90/11, 91/3, 91/6, 99/4, 131/12, 131/13, 131/14, 135/1, 135/2, 135/3, 308/3 położonych na obrębie 08 miasta Pińczowa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie. 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 863

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-21 08:43:58
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-21 11:41:22
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-21 08:43:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony