Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2005 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości nr nr ewid. 2/5, 2/7, i 5, położonego w obrębie 08, miasta Pińczowa, przy ul. Spółdzielczej 6a, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatowej Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie na halę przeznaczoną do odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozbiórka samochodów wykonywana będzie w ramach zajęć dydaktycznych).

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Pińczów, dnia 25 sierpnia 2005 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 970

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-08-26 12:01:20
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-08-26 12:29:31
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-08-26 12:29:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony