Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 18 października 2005r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu Æ 90 PE, usytuowanego na terenie miejscowości Grochowiska, gmina Pińczów, poprzez działki oznaczone nr nr ewid. 328, 498/1, 615/1, 615/2; na terenie miejscowości Bogucice II, gmina Pińczów, poprzez działki oznaczone nr ewid. 533, oraz na terenie miejscowości Las Winiarski, gmina Busko – Zdrój, poprzez działki oznaczone nr nr ewid. 1/19, 1/22, 1/23.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 910

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-10-24 10:18:10
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-10-25 12:16:51
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-10-24 10:18:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony