Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 03 listopada 2005 roku, na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko- Kieleckiego z/s w Skarżysko- Kamiennej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia15 kV „Przemysłowa – PZGS w Pińczowie”, na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

·        obręb 02 - nr nr ewid. 27/12, 31, 72, 73, 78,

·        obręb 03 - nr nr ewid. 15/9, 15/10, 76/3.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją,     w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1037

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-11-08 08:32:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-11-08 12:18:21
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-11-08 08:32:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony