INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

Na podst. art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627. z późn. zm.)

Podaję do publicznej wiadomości

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Przetwórstwa Owoców i Warzyw „GOMAR” Irena i Michał Górniak, Zakład
w Pińczowie, ul. Przemysłowa 6, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

·                    Adaptacji istniejącego budynku magazynowego na przechowalnię owoców
i warzyw

·                    Dobudowie do w/w obiektu rampy rozładunkowej

·                    Ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej

·                    Realizacji dodatkowej linii energetycznej od projektowanej stacji trafo do adaptowanego na przechowalnię obiektu

·                    Wykonaniu obudowy do projektowanej amoniakalnej sprężarki śrubowej

·                    Wykonaniu podestu pod projektowany skraplacz przy budynku technicznym przy istniejącej chłodni

Na działkach nr ewid. 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, obręb 2 Pińczów M. – OBR. 02

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7, 28 – 400 Pińczów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 07 stycznia 2006r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 915

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-12-16 10:36:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-12-19 09:52:01
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-12-16 10:36:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony