OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 Pińczów, dnia 30.01.2006r.

 

   ROS.IIIb7627/11/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1. w dniu 23.01.2006r. na wniosek PFK GASKON S.A. 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14, działając

    za pośrednictwem pełnomocnika Stanisława Sobierajskiego, 28-400 Pińczów, ul. Przemysłowa 4,

    zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

    uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazowej sieci

    rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa:

 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało następującą treść:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Pińczów, dn. 30.01.2006r.

 

ROŚ. IIIb.7627/ 11/06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/

zawiadamia się, że dnia 23.01.2006r. na wniosek PFK GASKON S.A. 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14, działając za pośrednictwem pełnomocnika Stanisława Sobierajskiego, 28-400 Pińczów, ul. Przemysłowa 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa:

na działkach nr ewidencyjny:

obręb 2:

60, 75, 73,72, 62/3, 62/4, 62/1, 26/6, 26/3, 26/7,

obręb 5:

238/2, 240/2, 240/4, 239/9, 239/7, 239/5, 237/4, 313, 319/11, 312, 202, 191, 112, 47, 309/4, 114, 241/5, 241/4, 241/3, 241/1, 46/2, 139/2, 237/3, 239/4, 239/6, 239/8, 240/3,

obręb 6:

288, 287, 234/1, 234/2, 21/2

obręb 8:

263, 262, 261, 253, 252, 247/5, 244, 243, 241, 240, 239, 160/21, 82/4, 82/3, 260, 259, 258, 257, 256, , 255, 254, 251, 250, 249, 248, 246, 245, 160/6, 160/74, 160/7, 160/71, 160/70, 160/16, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 131/13, 131/14, 65, 28/2, 28/3, 28/4, 76/1

obręb 9:

124, 132, 133, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 53, 52, 51, 50, 49, 46, 45, 44,

obręb 10:

118,

obręb 13:

292, 457/3, 295/123, 505/ 6, 3/1, 1, 2,

obręb 14:

6/6, 6/3, 6/1, 12/28, 11, 10/1, 9/1, 8/1, 275/1

            Stosownie do art. 10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów. Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych.

Pieczęć o następującej treści: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów  mgr inż. Łukasz Łaganowski  (podpis nieczytelny)

 

 

Otrzymuje:

  1. PFK  GASKON S.A.

Pan Stanisław Sobierajski

Ul. Przemysłowa 4

28-400 Pińczów

      2. A/a

      3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta
          i Gminy Pińczów

 

 

2. Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim

    w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach

    pracy pon. śr. czw. w godz. 730 - 1530 , wt. w godz. 730 - 1700, pt. w godz. 730 - 1400

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 966

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2006-02-02 10:06:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-02 14:34:49
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2006-02-02 10:06:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony