Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2230

Data publikacji:
2017-05-30 14:49:11

Przedmiot: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty prowadzenia usługi polegającej na „Wyłapywaniu, przejęciu i zapewnieniu kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Pińczów w 2017 i 2018r.”

Treść przetargu:

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

woj. Świętokrzyskie

tel. 41 357 38 71 - 75

fax 41 357 26 45

adres internetowy:www.pinczow.com.pl

e-mail:sekretariat@pinczow.com.pl

 

 

OŚiGM.7031.1.47.2015                                                        Pińczów, 29.05. 2017 r.

 

 

Z A P Y T A N I E       O F E R T O W E

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty prowadzenia usługi polegającej na „Wyłapywaniu, przejęciu i zapewnieniu kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Pińczów w 2017 i 2018r.”, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem umowy

 

Przedmiot usługi obejmuje:

a)    wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i przewożenie ich do schroniska ( ……………………………..), a w przypadkach koniecznych do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. W sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753 ze zm.), po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;

b)    dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu gminy zwierząt;

c)    prowadzenie nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;

d)    kompleksową opiekę weterynaryjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

e)    obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

f)     poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt i przekazywanie zwierząt do adopcji na podstawie umowy adopcyjnej psa stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy

g)    usypianie ślepych miotów,

h)    identyfikacja zwierząt przyjmowanych do schroniska;

i)     prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt;

j)    przekazywanie Zamawiającemu pisemnej informacji w formie tabelki o stanie zwierząt

      oddanych przez Urząd Miejski (adopcja, zgony, eutanazje, zbiegi zwierząt ze schroniska

      oraz ilość  wszystkich zwierząt przebywających w schronisku wzór tabelki stanowić będzie

      załącznik Nr 2 do umowy.

k)   obligatoryjnego znakowania psa, który jest kierowany do adopcji

l)    przesyłania w formacie jpg na adres mailowy Urzędu Miejskiego kolorowej fotografii psa

      z uwiecznieniem jego pełnej sylwetki tak by można było zidentyfikować dane zwierzę,

      w przypadku np. podejrzenia, że po raz kolejny pojawi się w innej gminie w terminie 3 dni

      od dnia umieszczania zwierzęcia w schronisku.

 

 

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego: 28-400 Pińczów (pok. Nr 29–Kancelaria),  w terminie do dnia  12.06.2017 r. do godziny 12°°, na wzorze: O F E R T A „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Pińczów w 2017 i 2018r”- wzór oferty dołączony do zapytania.

 

Wykonawca do oferty załącza zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pińczów. W przypadku braku zezwolenia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przedłoży zezwolenie do czasu podpisania umowy.

 Oferty mogą składać podmioty, które posiadają schroniska w promieniu nie większym niż 100 km od Pińczowa.

 Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pinczow.com.pl lub faxem 41 357 26 45

 

                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                      mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Nowak

Tel. 41 357 38 71 wew. 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki
zalaczniki_do_zapytania.docxzal. 1 (zalaczniki_do_zapytania.docx - 24.843 KB)
Data publikacji: 2017-05-30 14:50:23 Redaktor: Bożena Liber
zapytanie_ofertowe_20170531.docxPoprawione zapytanie ofertowe (zapytanie_ofertowe_20170531.docx - 35.115 KB)
Data publikacji: 2017-06-01 12:49:24 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Oferty mogą składać podmioty, które posiadają schroniska w promieniu nie większym niż 100 km od Pińczowa.
zalaczniki_do_zapytania_20170531.docxZałączniku do zapytania (zalaczniki_do_zapytania_20170531.docx - 24.957 KB)
Data publikacji: 2017-06-01 12:51:07 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Prawiony wzór umowy paragraf 1 pkt 6 "Wykonawca będzie świadczył usługę nie później niż w ciągu 4 godz. od zgłoszenia"

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 91
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-05-30 14:49:11
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-05-30 14:52:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu