Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2239

Data publikacji:
2017-06-08 10:18:47

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Marzęcin

Treść przetargu:

Pińczów dnia 08 czerwca 2017r

Znak: IPP. V. 271/17/P.F

 

 

                                                            

                                                           

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie” w ramach Funduszu Sołeckiego   w miejscowości Marzęcin. W ofercie proszę  o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem „Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie”                      w miejscowości Marzęcin. Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego                     w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 20.06.2017r r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres :

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 20.06.2017 r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 30 listopada. 2017r

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena 100%

W Załączeniu przesyłam:

-kosztorys nakładczy

 - przedmiar

- projekt

-formularz ofertowy

 Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty

                                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                                       mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zaproszenie_do_zlozenia_oferty_Marzecin.pdf (zaproszenie_do_zlozenia_oferty_Marzecin.pdf - 338.149 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 10:20:17 Redaktor: Przemysław Fatyga
oferta_oswietlenie_Marzecin.docFormularz ofertowy (oferta_oswietlenie_Marzecin.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 10:20:49 Redaktor: Przemysław Fatyga
kosztorys_nakladczy_oswietlenie_Marzecin.pdfKosztorys nakładczy (kosztorys_nakladczy_oswietlenie_Marzecin.pdf - 411.618 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 10:21:09 Redaktor: Przemysław Fatyga
przedmiar_robot_oswietlenie_Marzecin.pdfPrzedmiar robót (przedmiar_robot_oswietlenie_Marzecin.pdf - 316.854 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 10:21:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
projekt_budowlany_oswietlenie_Marzecin.pdfprojekt budowlany (projekt_budowlany_oswietlenie_Marzecin.pdf - 1144.522 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 10:21:50 Redaktor: Przemysław Fatyga
zagospodarowanie_terenu_oswietlenie_Marzecin.pdfzagospodarowanie terenu (zagospodarowanie_terenu_oswietlenie_Marzecin.pdf - 1242.805 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 10:22:09 Redaktor: Przemysław Fatyga
schemat_ideowy_zasilania_oswietlenie_marzecin.pdfSchemat ideowy (schemat_ideowy_zasilania_oswietlenie_marzecin.pdf - 710.395 KB)
Data publikacji: 2017-06-08 10:22:55 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 133
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-06-08 10:18:47
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-06-08 11:33:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu