Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2361

Data publikacji:
2017-10-17 14:23:44

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Treść przetargu:

Pińczów dnia 17 października  2017r

Znak: IPP. V. 271/17/2

 

 

 

                                                                    

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie” .W ofercie proszę  o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem „Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie” Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 25.10. 2017 r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres :

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 25.10. 2017r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 15 listopada 2017r

Zapytanie dotyczy:

-Ocieplenie ściany zachodniej wraz z wejściem do kotłowni styropianem grubości 15 cm , tynk silikonowy + tynk mozaikowy ( 11,10 m x 5,0 m) + 9,80 m2

- Ocieplenie ściany północnej styropianem grubości 15 cm tynk silikonowy

 ( 13,60 m x 5m)

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty

Załączone pliki
Zapytanie_cenowe_Szarbkow_.pdfzapytanie cenowe (Zapytanie_cenowe_Szarbkow_.pdf - 353.017 KB)
Data publikacji: 2017-10-17 14:25:04 Redaktor: Przemysław Fatyga
Oferta_cenowa_Szarbkow.docofetra (Oferta_cenowa_Szarbkow.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2017-10-17 14:25:33 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 89
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-10-17 14:23:44
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-10-17 15:18:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu