Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2393

Data publikacji:
2017-11-22 12:04:38

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie " w miejscowości Włochy

Treść przetargu:

Pińczów dnia 22 listopada 2017r

Znak: IPP V. 271/17/P.F

                                                                                                            

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie” w miejscowości Włochy. W ofercie proszę  o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem „Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie”  w miejscowości Włochy . Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego  w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 29.11.2017r r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres : Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 29.11.2017 r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 15 grudnia . 2017r

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena 100%

W Załączeniu przesyłam:

 - przedmiar

- projekt

-formularz ofertowy

 Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty

                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                    mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
Przedmiar_oswietlenie_Wlochy_2017.pdfprzedmiar (Przedmiar_oswietlenie_Wlochy_2017.pdf - 47.306 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 12:05:45 Redaktor: Przemysław Fatyga
Mapa_oswietlenie_Wlochy_2017.pdfMapa (Mapa_oswietlenie_Wlochy_2017.pdf - 1545.014 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 12:06:01 Redaktor: Przemysław Fatyga
Projekt_budowlany_oswietlenie_Wlochy_2017.pdfProjekt budowlany (Projekt_budowlany_oswietlenie_Wlochy_2017.pdf - 8139.314 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 12:06:36 Redaktor: Przemysław Fatyga
oferta_oswietlenie_Wlochy_2017.docoferta (oferta_oswietlenie_Wlochy_2017.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 12:06:54 Redaktor: Przemysław Fatyga
zaproszenie_oswietlenie_Mozgawa_2017.pdfZaproszenie (zaproszenie_oswietlenie_Mozgawa_2017.pdf - 340.258 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 14:47:56 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 107
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-11-22 12:04:38
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-11-22 14:51:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu