Archiwalne wersje:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Modernizacja świetlicy wiejskiej" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r, dofinansowanego ze środków Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót