informacja o umieszczniu decyzji w publicznym wykazie

Wersja do druku

 

Pińczów dnia  30.03.2006 rok

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

B U R M I S T R Z A   M I A S T A   I  G M I N Y  P I Ń C Z ÓW

 

 

Stosownie do art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr.62, poz.627 ze zmianami/

 

 

 

 

podaję    do     publicznej    wiadomości ,

 

że w publicznie  dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach  zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„ budowa stacji bazowej GSM/UMTS  BT 12174 Pińczów  2 na działce o nr ewid.122/1, obręb 13 ,  miasto Pińczów.”

pod  poz.3 /06.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią  decyzji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. Złota 7 pok.9 w godz. 7.30 do 14. 00   poniedziałek-piątek .

 

 

                                                                                             Burmistrz

                                                                                    Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                mgr inż. Łukasz Łaganowski        

 

 

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów art 32 ust 2

Burmistrz Miasta i Gminy PiczówPodaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono decyzję nr OŚiGM.II.7627/z/1/06-07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: adaptacja nieczynnej rozlewni wód gazowanych w msc. Młodzawy Duże


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 975

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-04 15:28:24
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-10 10:03:36
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-04 15:28:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony