Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Rigips Polska Stawiany Sp. z o.o. w Szarbkowie 73, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia z sieciami: elektryczną i teletechniczną oraz instalacji detekcji gazu na terenie Zakładu RIGIPS POLSKA STAWIANY w Szarbkowie, w obrębie nieruchomości nr nr ewid.363/6, 366/3, 367/2, 370/2, 373/2, 379/2 w Szarbkowie i nr nr ewid.833/2, 1653 w Chruścicach.   

Strony postępowania mogą zapoznać się z akta mi sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. Złotej 7.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowości Szarbków i Chruścice, w granicach terenu inwestycji.

 

informacja o umieszczniu decyzji w publicznym wykazie

Obwieszczenie o zapytanie o raport


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1453

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-01-04 11:14:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-01-05 09:24:23
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-01-04 11:14:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony