Rejestr zmian strony: Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 kwietnia 2008 roku

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2015-10-12 10:44:30
Zdzisław Chrobot
2015-10-12 10:42:23
Modyfikacja treści przetargu Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie"
Jan Szarawara
2008-04-07 14:05:27
Hubert Bochniak
2008-04-07 11:03:20
Opublikowanie nowej strony Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 kwietnia 2008 roku
[1]

Powrót