Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wersja do druku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2009 rok

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Uchwala_nr_XXX_268_08.doc - 73.728 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:51:08 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 160.768 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:53:03 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 160.768 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:55:51 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 160.768 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:58:04 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_3_a_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 160.768 KB) Data publikacji: 2009-01-06 09:59:43 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:02:31 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 4 a do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_4_a_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 160.768 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:05:27 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 160.768 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:07:09 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:09:43 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:12:18 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:14:11 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:17:11 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.792 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:18:44 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_11_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.792 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:20:57 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2009 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_12_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.792 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:23:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Zalacznik_nr_13_do_uchwaly_nr_XXX_268_08.xls - 161.792 KB) Data publikacji: 2009-01-06 10:36:42 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 973

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2009-01-06 09:46:55
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-01-07 14:26:50
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2009-01-06 09:46:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony