Uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

Wersja do druku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(Uchwala_nr_XXXVI_321_09.doc - 38.912 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:12:21 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie zmianw budżecie Gminy na rok 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 48.258 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:13:49 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 35.328 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:15:03 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:16:57 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:18:25 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:22:32 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały NR XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:24:58 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:27:06 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:32:47 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:34:20 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:35:46 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(zalacznik_nr_11_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 117.248 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:37:06 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2009 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
(zalacznik_nr_12_do_uchwaly_nr_XXXVI_321_09.xls - 117.248 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:38:19 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 538

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2009-07-06 10:09:51
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-07 07:58:37
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2009-07-06 10:09:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony