E-deklaracje, E-wnioski)

Wersja do druku

KATALOG SPRAW - Gmina Pińczów


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazduStatystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3798

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2019-03-12 08:59:41
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-03-12 10:02:31
Ostatnia zmiana: Roman Dziubiński, data: 2023-08-21 12:38:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony