Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2023-08-08 14:12:10Informacja o jakości wody 2023 rok
2023-07-12 13:50:12Informacja o jakości wody 2023 rok
2023-07-11 12:30:322023
2023-07-05 15:05:12Informacja o jakości wody 2023 rok
2023-07-04 14:27:04Informacja o jakości wody 2023 rok
2023-06-29 10:32:58Uchwalenie
2023-06-29 10:32:54Uchwalenie
2023-06-27 18:42:25Informacja o jakości wody 2023 rok
2023-06-09 09:47:25Informacja o jakości wody 2023 rok
2023-05-31 13:07:34Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2022
2023-05-31 13:06:51Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2022
2023-05-26 11:49:292023
2023-05-26 10:51:43Rok 2023
2023-05-12 10:48:46Informacja o jakości wody 2023 rok
2023-05-11 12:25:20Miasto Pińczów
2023-05-11 12:25:14Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
2023-05-11 10:47:16Przedszkole Nr 2 w Pińczowie
2023-05-11 10:47:13Miasto Pińczów
2023-05-11 10:47:09Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
2023-05-11 10:47:02Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu - Zmiana nr 3 SUiKZP - ETAP B - luty 2023
2023-05-11 10:46:58Projekt Zmiany nr 3B Studium
2023-05-11 10:46:52Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany nr 3B Studium
2023-05-11 10:46:37Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu - Zmiana nr 4 SUiKZP - luty 2023
2023-05-11 10:46:33Projekt Zmiany nr 4 Studium
2023-05-11 10:46:30Zmiana Nr 7 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pińczów
2023-05-11 10:46:26Projekt Zmiany Nr 7 MPZP Miasta Pińczów
2023-05-11 10:46:20Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany Nr 7 MPZP Miasta Pińczów
2023-05-11 10:46:15Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chruścice w gminie Pińczów
2023-05-11 10:46:10Projekt MPZP dla części obrębu Chruścice w gminie Pińczów
2023-05-11 10:46:05Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla części obrębu Chruścice w gminie Pińczów
2023-05-11 10:46:00Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla "Zbiornika retencyjnego Pińczów na rzece Nida" w obrębie miasta Pińczów i sołectw Skrzypiów i Kopernia w gminie Pińczów - etap B /dotyczy "Bulwarów nad Nidą"/
2023-05-11 10:43:30Projekt MPZP dla "Zbiornika retencyjnego na rzece Nida" - etap B /"Bulwary nad Nidą"/
2023-05-11 10:43:22Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla "Zbiornika retencyjnego na rzece Nida" - etap B /"Bulwary nad Nidą"/
2023-05-10 20:34:52Plan Postępowań o udzielenie zamówień 2023r
2023-05-10 08:17:392022
2023-05-09 16:16:142022
2023-05-09 16:00:232022
2023-05-09 15:50:162022
2023-05-09 13:45:372022
2023-05-09 13:45:342022