Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.98.2021.MG z dnia 12.05.2021

2021-05-14 09:50:18 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.98.2021.MG z dnia 12.05.2021 więcej»

Konsultacje Społeczne

2021-05-12 12:53:55 Aktualności

STOWARZYSZENIE LUDOWE CHATA BOGUSKA W BOGUCICACH PIERWSZYCH Pińczowie z zakresu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. Tytuł: Wakacje w Chacie Boguckiej
Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz.688 z późniejszymi zmianami)
Uwagi można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-*400 Pińczów
Tel: 412345100 fax:0412345101
email: sekretariat@pinczow.com.pl więcej»

Konsultacje Społeczne

2021-05-12 12:34:38 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Towarzystwa Sportowego 1946 Nida-Stowarzyszenie w Pińczowie z zakresu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. Tytuł: Gry i Zabawy w nauczaniu i doskonaleniu gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku 6-7 lat/skrzaty/ poprzez prowadzenie zajęć treningowych w piłkę nożną i prowadzenie zajęć teoretycznych dotyczące zdrowia i wolnego od nałogów trybu życia.
Publikowana Oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz. 688 z późniejszymi zmianami)
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel: 412345100
fax: 0412345101.
email: sekretariat@pinczow.com.pl więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

2021-05-10 12:48:32 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.3.2021 z dnia 7 maja 2021 roku

2021-05-10 08:58:54 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.3.2021 z dnia 7 maja 2021 roku więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.19.2021.MG z dnia 20.04.2021

2021-04-28 08:06:21 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.19.2021.MG z dnia 20.04.2021 więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.3.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku

2021-04-23 12:49:02 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.3.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.2.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku

2021-04-23 10:58:15 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.2.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.746.20.2021 z dnia 13.04.2021 roku

2021-04-16 10:21:06 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.746.20.2021 z dnia 13.04.2021 roku więcej»

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

2021-04-14 10:46:37 Aktualności

INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie
więcej»