Kluby Radnych

Wersja do druku

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 –ch radnych.

 

             Kluby radnych posiadają uprawnienia do :

 

*    wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.

*    zgłaszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

             W Radzie Miejskiej działają  kluby radnych :

Deklarację przynależności do klubu Radnych Ziemi Pińczowskiej złożyli radni:

1. Marta Łaskawiec  - Przewodnicząca klubu

2. Bogumiła Guza

3. Kazimierz Klasiński

4. Marek Skubek

5. Leszek Nogacki

6. Jan Radkiewicz

7. Zdzisław Woźniak

8. Aneta Wykurz

 

 Deklarację przynależności do klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyli radni:

 1. Wiesław Opoka

2. Janusz Koniusz

3. Maciej Soboń

4. Adam Koniusz

5. Marek Sarna

6. Tomasz Jaklewicz

 

 


 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4543

Wprowadził(a) do systemu: Maria Wojciwchowska, data: 2004-02-18 13:03:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-18 14:46:19
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2023-03-21 12:40:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony