Redakcja Biuletynu

Redaktor główny Buletynu

Marcin Kozłowski
412345233
412345101
marcin.kozlowski@pinczow.com.pl

Redakcja Buletynu

Elżbieta Nowak
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie
413573891
413573891
ewa.k730@wp.pl

Iwona Lange-Szczecińska
nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Pińczowie
0606952133

Agnieszka Idziak
nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Pińczowie
413572626

Beata Kanarek
Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Brześciu
413572824

Iwona Wojciechowska
Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Brześciu
413572824

Joanna Strączek
Samodzielny Referent Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pińczowie
413572444
413572444

Maria Łaganowska
Nauczyciel języka polskiego Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie
413573891
413573891
mlaganowska5@wp.pl

Alina Pełka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345319
412345101
alinapelka@pinczow.com.pl

Monika Młyńczak
inspektor WydziałuOświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345363
412345101
monika.mlynczak@pinczow.com.pl

Ewa Bawor
inspektor Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345365
412345101
ewa.bawor@pinczow.com.pl

Teresa Musiał
inspekor do spraw dowodów osobistych Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345265
412345101
teresa.musial@pinczow.com.pl

Marcin Ziemba
inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345243
412345101
marcin.zieba@pinczow.com.pl

Barbara Bielecka
nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach
413571804
meggi241@wp.pl

Anna Zacharz
Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie
413570162

Małgorzata Rożkiewicz
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bogucicach
413571115

Łukasz Górczyński
referent Zespołu Szkół w Pińczowie
413572444
413572444
zspa@interia.pl

Wojciech Kucybała
Kierownik świadczeń rodzinnych MGOPS w Pińczowie
413573224
413572711

Hubert Bochniak
inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345135
412345101
bochen28@wp.pl

Mirosława Ciesielska
inspektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie
412345218
412345101

Zbigniew Kaczmarczyk
podinspektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345215
412345101
kaczmarczyk1zbigniew@interia.pl

Górak Agata
Nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Pińczowie
413572631
bartek_merc@tlen.pl

Modrzewiecka Jolanta
Nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Pińczowie
413572631
joladrzew@wp.pl

Magdalena Szczepka
Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogucicach
413572824
413572824
magdaszczepka@wp.pl

Gawłowska-Kozak Barbara
Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Zagości
413571762
b.g-k@wp.pl

Bożena Liber
inspektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie
412345318
412345101

Małgorzata Łaganowska
inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345311
412345101

Zdzisław Chrobot
Kierownik Działu Inwestycji Wodociągów Pińczowskich Spółki z o.o. w Pińczowie
413575546
413575546
chrobi32@gmail.com

Agnieszka Sobota
Instruktor Informatyk Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
413573229
413573229
szaniecki@op.pl

Małgorzata Błaszczyk
referent księgowości finansowej w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie
413573376
413573376
blaszczykmalgorzata@interia.pl

Ewelina Banasiewicz
Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie
413570235
413570235
ewelinamichno@op.pl

Andrzej Piekoszewski
Dyrektor Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
413572432
413572711
mgops@pinczow.com.pl

Bartłomiej Piasecki
Inspektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345132
412345101
bartlomiejpiasecki77@gmail.com

Przemysław Fatyga
Inspektor Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345121
412345101
przemo63@poczta.onet.pl

Wojciech Bałabański
specjalista d./s. informacji turystycznej
0143572472
0143572472
cit@pinczow.com.pl

Anna Piotrowska
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bogucicach
413573266
413573266
pannapiotrowska@gmail.com

Joanna Wieczorek
pracownik Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
413573865
413572214
pec.ksiegowosc@wp.pl

Rafał Gwiaździński
Inspektor Wydział Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345213
412345101
rafal.gwiazdzinski@pinczow.com.pl

Anna Jurewicz
referent
413572494
413577210
szozpinczow@poczta.onet.pl

Beata Kociełek
Inspektor Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345115
412345101
beata.kocielek@pinczow.com.pl

Dariusz Golik
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345162
412345101
dariusz.golik@pinczow.com.pl

Renata Grabiwoda
Inspektor Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345122
412345101
renata.grabiwoda@pinczow.com.pl

Małgorzata Stępień
Administrator ds. organizacji i kadr MGOPS w Pińczowie
413572432
413572432
gosiastep.mops@gmail.com

Iwona Chlewicka
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345133
412345101
iwona.chlewicka@pinczow.com.pl

Izabela Mijał
inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Mieniem
412345314

Ryk Michał
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345210
412345101
michal.ryk@pinczow.com.pl

Bernarda Bugaj
inspektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie
412345132
412345101
brenarda.bugaj@pinczow.com.pl

Dorota Zaborowska
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brześciu
413572824

Anna Garbacz
Redaktor BIP-u Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie
412345100

Marta Matuczczyk
Redaktor BIP-u Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie
412345100

Katarzyna Jagiełło
Pracownik Szkoły i Przedszkola w Zagości
413571762

Roman Dziubiński
Pracownik PEC w Pińczowie
413573865
413573865
biuro@pecpinczow.pl

Andrzej Gajda
administrator
412345100
a.gajda@pinczow.com.pl

Ewa Karpińska
694423186

Dominika Rogala
Kierownik Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie
503686170
dominikaewarogala@gmail.com

Monika Karpińska
412345314
monika.karpinska@pinczow.com.pl