Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:31
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:31
Dodanie pliku Ogloszenie1718.pdf do strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZ
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:21
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:21
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 9 - UMOWA..pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓW
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:20
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:20
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ USŁUG Z 3 LAT.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAW
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:19
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:19
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ DOWOZU.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:18
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:18
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 5 - ILOŚĆ DNI ODWOZU.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY P
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:17
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:17
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 3A - POTRNCJAŁ TECHNICZNY.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 UST
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:16
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:16
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE POTENCJAŁ TECHNICZNY.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 1
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:15
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:15
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 2A - OŚWIADCZENIE.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAW
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:14
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:14
Usunięcie pliku ZAŁACZNIK NR 8 - WYKAZ KIEROWCÓW.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PR
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:14
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:14
Usunięcie pliku ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE .pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAW
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:13
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:13
Usunięcie pliku ZAŁACZNIK NR 4 - OŚWIADZCENIE GR. KAPITAŁOWA.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:11
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:11
Usunięcie pliku ZAŁACZNIK NR 1 - OFERTA.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓW
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:10
Łukasz Górczyński
2017-07-14 08:58:10
Usunięcie pliku Specyfikacja dowóz dzieci 2017-2018.pdf ze strony PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY
Marcin Kozłowski
2017-07-14 08:40:24
Marcin Kozłowski
2017-07-14 08:40:24
Opublikowanie nowego przetargu PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADA
Marcin Kozłowski
2017-07-12 11:53:09
Marcin Kozłowski
2017-07-12 11:53:09
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołecki
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-11 11:46:14
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-11 11:46:14
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicz
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-10 14:30:12
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-10 14:30:12
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r
Marcin Kozłowski
2017-07-10 12:02:31
Marcin Kozłowski
2017-07-10 12:02:31
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.:„Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem przy remizie OSP w Koper
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-07 13:03:25
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-07 13:03:25
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacja
Marcin Kozłowski
2017-07-06 14:07:38
Marcin Kozłowski
2017-07-06 14:07:38
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o otwarciu ofert ostatecznych oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2017/2018"
znalezionych: 11288 na 565 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>