Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2017-10-17 12:33:30
Marcin Kozłowski
2017-10-17 12:33:30
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:25:51
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:20:29
Modyfikacja treści strony Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:24:15
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:24:15
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017r.
Marcin Kozłowski
2017-10-17 07:56:47
Marcin Kozłowski
2017-10-17 07:56:47
Opublikowanie nowej strony Wpisy, decyzje dot. rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 14:52:04
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 14:52:04
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 12:02:09
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:51:26
Modyfikacja treści strony Kmita Anna
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 12:01:50
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:54:13
Modyfikacja treści strony Madej Mirosław
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 12:01:32
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:50:24
Modyfikacja treści strony Mącznik-Szwaczka Beata
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 12:01:14
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:55:10
Modyfikacja treści strony Spaczyński Sławomir
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 12:00:49
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:57:24
Modyfikacja treści strony Ryznar Stanisław
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 12:00:23
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:56:11
Modyfikacja treści strony Ziemba Marcin
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:58:08
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:49:00
Modyfikacja treści strony Kobierski Łukasz
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:57:24
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:57:24
Dodanie pliku stanislaw_ryznar_2017_k1.pdf do strony Ryznar Stanisław
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:56:11
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:56:11
Dodanie pliku marcin_ziemba_2017_k1.pdf do strony Ziemba Marcin
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:55:10
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:55:10
Dodanie pliku slawomir_spaczynski_2017_k1.pdf do strony Spaczyński Sławomir
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:54:13
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:54:13
Dodanie pliku miroslaw_madej_2017_k1.pdf do strony Madej Mirosław
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:51:26
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:51:26
Dodanie pliku kmita_anna_2017_k1.pdf do strony Kmita Anna
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:50:24
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:50:24
Dodanie pliku beata_macznik_szwaczka_2017_k1.pdf do strony Mącznik-Szwaczka Beata
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:49:00
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-13 11:49:00
Dodanie pliku lukasz_kobierski_2017_k1.pdf do strony Kobierski Łukasz
Marcin Kozłowski
2017-10-12 14:36:59
Marcin Kozłowski
2017-10-12 14:36:59
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Wymiana dachu na budynku wiejskim” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szarbków.
znalezionych: 11599 na 580 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>