Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Andrzej Gajda
2020-01-17 11:39:30
Andrzej Gajda
2020-01-17 11:39:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o udzieleniu zamówienia w trybie art.67ust.1 pkt12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie p.n.:" Utrzymanie czystości i porządku n
Andrzej Gajda
2020-01-17 08:40:55
Andrzej Gajda
2020-01-17 08:40:55
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej reki na zadanie p.n.:" Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczo
Andrzej Gajda
2020-01-16 13:11:06
Andrzej Gajda
2020-01-16 13:11:06
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Usługi Sprzętowo – Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów
Andrzej Gajda
2020-01-16 12:30:57
Andrzej Gajda
2020-01-16 12:30:57
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie w formule "zaprojektuj i zbuduj
Marcin Kozłowski
2020-01-14 15:05:30
Marcin Kozłowski
2020-01-14 15:05:30
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o zrealizowaniu zadania pn. "Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie - etap II"
Marcin Kozłowski
2020-01-14 14:52:56
Marcin Kozłowski
2020-01-14 14:52:56
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o zrealizowaniu zadania pn. "Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie - etap II"
Andrzej Gajda
2020-01-14 12:59:12
Andrzej Gajda
2020-01-14 12:59:12
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
Przemysław Fatyga
2020-01-14 12:50:50
Przemysław Fatyga
2020-01-14 12:50:50
Dodanie pliku pytania_i_odpowiedzi__kamien_2020_.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i G
Andrzej Gajda
2020-01-14 12:59:18
Przemysław Fatyga
2020-01-14 12:50:07
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów w roku 2020.”
Andrzej Gajda
2020-01-13 14:13:22
Andrzej Gajda
2020-01-13 14:13:22
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący realizacji zadania pn. " Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:55
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:55
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów.”
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:50
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:50
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów w roku 2020.”
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:44
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:44
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o unieważnieniu przetargu na „Sprzedaż samochodu ciężarowego Volvo FS7-18R rok produkcji 1994”.
Marcin Kozłowski
2020-01-13 09:04:09
Marcin Kozłowski
2020-01-13 09:04:09
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy" w miejscowości Uników.
Marcin Kozłowski
2020-01-13 08:02:07
Marcin Kozłowski
2020-01-13 08:02:07
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie p.n.„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Marcin Kozłowski
2020-01-10 13:54:45
Marcin Kozłowski
2020-01-10 13:54:45
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zadania pn. "Wykonanie ogrzewania c.o. w świetlicy wiejskiej" w miejscowo
Andrzej Gajda
2020-01-09 13:23:10
Dariusz Golik
2020-01-09 12:37:54
Modyfikacja treści strony Wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Dariusz Golik
2020-01-09 12:37:02
Dariusz Golik
2020-01-09 12:37:02
Usunięcie pliku Wniosek_o_wypis_i_wyrys_z_planu_miejscowego_lub_studium.pdf ze strony Wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
Dariusz Golik
2020-01-09 12:35:55
Dariusz Golik
2020-01-09 12:35:55
Usunięcie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_braku_planu_miejscowego.pdf ze strony Zaświadczenie o braku planu miejscowego
Andrzej Gajda
2020-01-09 13:23:05
Dariusz Golik
2020-01-09 12:35:00
Modyfikacja treści strony Zaświadczenie o braku planu miejscowego
znalezionych: 14215 na 711 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>