Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2018-03-23 12:15:26
Alina Pełka
2018-03-23 09:36:38
Modyfikacja treści strony ocena okresowa za 2017rok
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Marcin Kozłowski
2018-03-21 08:52:07
Marcin Kozłowski
2018-03-21 08:52:07
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 14 marca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Piń
Marcin Kozłowski
2018-03-20 09:32:06
Marcin Kozłowski
2018-03-20 09:32:06
Opublikowanie nowego przetargu O G Ł O S Z E N I E O ODWOŁANIU PRZETARGU pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Byczowie obręb 07, oznaczonej w ewidencji gruntów
Grzegorz Wojciechowski
2018-04-09 10:15:40
Beata Kociełek
2018-03-19 10:16:53
Modyfikacja treści strony Sprawozdania za IV Kwartał 2017
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-03-19 10:46:17
Beata Kociełek
2018-03-19 10:07:21
Opublikowanie nowej strony Sprawozdania za IV Kwartał 2017
Marcin Kozłowski
2018-03-19 07:47:36
Marcin Kozłowski
2018-03-19 07:47:36
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2018 r.”
Marcin Kozłowski
2018-03-13 09:31:49
Marcin Kozłowski
2018-03-13 09:31:49
Opublikowanie nowego przetargu O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:
Marcin Kozłowski
2018-03-13 09:25:50
Marcin Kozłowski
2018-03-13 09:25:50
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadanie
Alina Pełka
2018-03-09 13:53:42
Alina Pełka
2018-03-09 13:53:42
Dodanie pliku wodociag_Marzecin_27_02_2018.pdf do strony Bieżąca ocena jakości wody
Alina Pełka
2018-03-09 13:52:47
Alina Pełka
2018-03-09 13:52:47
Dodanie pliku wodociag_zakladowy_Gacki_27_02_2018.pdf do strony Bieżąca ocena jakości wody
Alina Pełka
2018-03-09 13:51:33
Alina Pełka
2018-03-09 13:51:33
Dodanie pliku wodociag_Skowronno_Dolne_27_02_2018.pdf do strony Bieżąca ocena jakości wody
Alina Pełka
2018-03-09 13:50:44
Alina Pełka
2018-03-09 13:50:44
Dodanie pliku wodociag_Pinczow_7_Zrodel_27_02_2018.pdf do strony Bieżąca ocena jakości wody
Marcin Kozłowski
2018-03-12 07:57:56
Alina Pełka
2018-03-09 13:50:44
Modyfikacja treści strony Bieżąca ocena jakości wody
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Alina Pełka
2018-03-08 11:44:08
Alina Pełka
2018-03-08 11:44:08
Dodanie pliku wodociag_Pinczow_ujecie_7_Zrodel.pdf do strony Bieżąca ocena jakości wody
Grzegorz Wojciechowski
2018-03-07 09:30:57
Alina Pełka
2018-03-07 09:30:30
Modyfikacja treści przetargu ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych w Skrzypiowie
Grzegorz Wojciechowski
2018-03-06 14:49:58
Grzegorz Wojciechowski
2018-03-06 14:49:58
Opublikowanie nowego przetargu O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:
Marcin Kozłowski
2018-03-06 13:53:01
Marcin Kozłowski
2018-03-06 13:53:01
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o wyborze oferty na realizację zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”
Grzegorz Wojciechowski
2018-03-08 11:50:11
Alina Pełka
2018-03-05 11:49:18
Modyfikacja treści strony Bieżąca ocena jakości wody
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-03-05 12:00:51
Alina Pełka
2018-03-05 11:46:37
Opublikowanie nowej strony Bieżąca ocena jakości wody
Marcin Kozłowski
2018-03-02 14:22:40
Marcin Kozłowski
2018-03-02 14:22:40
Opublikowanie nowego przetargu I N F O R M A C J A o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 02.03.2018 roku
znalezionych: 11738 na 587 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>