Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-10-18 08:04:00
Wygasł: 2016-10-21

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2016-10-17 12:04:05
Wygasł: 2016-10-24

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu w miejscowości Pasturka (projekt)"

Opublikowany: 2016-10-14 14:07:54
Wygasł: 2016-10-21

Informacja o wyborze o wynikach postępowania do zadania inwestycyjnego pn:"Przebudowa drogi w Podłężu (przy sadzie 2) dz. nr ewid. 371, 420 od km 0+594 do km 1+150, dł 556 mb”

Opublikowany: 2016-10-14 14:04:47
Wygasł: 2016-12-14

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu węgla”

Opublikowany: 2016-10-12 14:32:54
Wygasł: 2016-10-20

Informacja z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2016-10-12 14:25:06
Wygasł: 2016-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa wodociągu w miejscowości Pasturka (projekt)”.

Opublikowany: 2016-10-12 09:44:22
Wygasł: 2016-10-19

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6 informuje iż w dniu 11 października 2016r podpisał umowę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy szczepionek” numer postępowania SZOZ.250.1.16.

Opublikowany: 2016-10-11 17:23:24
Wygasł: 2016-11-15

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2016-10-11 17:23:28
Wygasł: 2016-12-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p. n.: „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

Opublikowany: 2016-10-11 17:23:40
Wygasł: 2016-12-11

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n.: „Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej”

Opublikowany: 2016-10-10 14:19:11
Wygasł: 2016-10-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów."

Opublikowany: 2016-10-10 10:54:27
Wygasł: 2016-10-17

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie"

Opublikowany: 2016-10-08 12:07:50
Wygasł: 2016-10-18

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"

Opublikowany: 2016-10-08 12:07:59
Wygasł: 2016-12-07

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.”Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-06 09:24:03
Wygasł: 2016-10-12

Wyjaśnienie do SIWZ przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2016-10-06 09:59:02
Wygasł: 2016-10-14

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"

Opublikowany: 2016-10-05 13:26:55
Wygasł: 2016-10-17

Wyjaśnienie do SIWZ przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2016-10-05 13:06:20
Wygasł: 2016-10-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: " Sukcesywne dostawy szczepionek".

Opublikowany: 2016-10-05 10:53:12
Wygasł: 2016-10-19

zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2016-10-04 13:15:29
Wygasł: 2016-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie”


znalezionych: 2139 na 107 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>