Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-01-19 07:29:13
Wygasł: 2017-02-06

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2017-01-18 14:45:54
Wygasł: 2017-02-06

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:00
Wygasł: 2017-02-22

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:05
Wygasł: 2017-02-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:11
Wygasł: 2017-02-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-11 14:39:02
Wygasł: 2017-03-10

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Dostawa opału w ilości 204 tony"

Opublikowany: 2017-01-11 14:38:55
Wygasł: 2017-03-03

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n. „Dostawa energii elektrycznej”

Opublikowany: 2017-01-02 08:22:45
Wygasł: 2017-03-01

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej”

Opublikowany: 2016-12-29 08:29:50
Wygasł: 2017-01-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Opublikowany: 2016-12-27 09:22:07
Wygasł: 2017-02-27

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadnia p.n. „Kompleksowe wykonanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła dla obiektów zasilanych z wymiennikowni mW-1”.

Opublikowany: 2016-12-15 11:20:22
Wygasł: 2016-12-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie podaje wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Remont, Przebudowa i Adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-12-13 13:37:54
Wygasł: 2016-12-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Opublikowany: 2016-12-13 13:38:02
Wygasł: 2017-02-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowe wykonanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła dla obiektów zasilanych z wymiennikowni W-1”

Opublikowany: 2016-12-07 15:21:25
Wygasł: 2016-12-14

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 30.11.2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2016-12-06 14:41:29
Wygasł: 2016-12-23

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2016-12-06 14:22:14
Wygasł: 2017-01-10

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2016-12-06 10:24:58
Wygasł: 2016-12-31

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych

Opublikowany: 2016-12-06 11:37:51
Wygasł: 2017-02-06

Informacja o unieważnieniu przetargu pn. "Kompleksowe wykonanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła obiektów zasilanych z wymiennikowni W-1”

Opublikowany: 2016-11-30 13:18:24
Wygasł: 2016-12-30

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia protokół z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do zadani p.n.Remont, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-11-29 12:27:33
Wygasł: 2016-12-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki Wodociągi Pińczowskie w Pińczowie ”.


znalezionych: 2189 na 110 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>