Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-11-04 14:38:19
Wygasł: 2016-11-20

INFORMACJA O WYNIKACH Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 02.11.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

Opublikowany: 2016-11-02 09:25:36
Wygasł: 2016-11-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie".

Opublikowany: 2016-10-26 14:07:42
Wygasł: 2016-11-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"

Opublikowany: 2016-10-26 14:07:48
Wygasł: 2016-11-02

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: "Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Republiki Pińczowskiej i ul. Pałęki w Pińczowie".

Opublikowany: 2016-10-25 12:33:05
Wygasł: 2016-11-10

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2016-10-25 12:10:31
Wygasł: 2016-11-25

Informacja Burmistrza o wynikach w przetargu nieograniczonym na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2016-10-25 12:10:38
Wygasł: 2016-11-01

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu w miejscowości Podłęże (projekt)"

Opublikowany: 2016-10-25 09:22:26
Wygasł: 2016-11-30

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2016-10-25 07:45:55
Wygasł: 2016-11-02

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY PIŃCZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Opublikowany: 2016-10-24 12:32:30
Wygasł: 2016-10-31

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 21.10.2016 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2016-10-24 08:15:44
Wygasł: 2016-12-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p. n.: „Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-24 08:15:54
Wygasł: 2016-12-20

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania p.n. „Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-21 11:59:39
Wygasł: 2016-11-04

Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2016-10-20 15:16:14
Wygasł: 2016-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Republiki Pińczowskiej i ul. Pałęki w Pińczowie".

Opublikowany: 2016-10-20 12:07:44
Wygasł: 2016-12-20

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-20 12:08:02
Wygasł: 2016-11-10

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2016-10-19 14:24:51
Wygasł: 2016-10-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa wodociągu w miejscowości Podłęże (projekt)"

Opublikowany: 2016-10-18 14:46:45
Wygasł: 2016-11-08

Informacja z otwarcia przetargu dla zadania"Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie"

Opublikowany: 2016-10-18 14:46:51
Wygasł: 2016-12-18

Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikowany: 2016-10-18 11:03:16
Wygasł: 2016-10-31

informacja z otwarcia ofert na zadanie zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów


znalezionych: 2139 na 107 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>