Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-12-01 10:08:17
Wygasł: 2017-12-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2017-11-30 14:06:31
Wygasł: 2017-12-11

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Opublikowany: 2017-11-29 13:13:27
Wygasł: 2017-12-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Włochy.

Opublikowany: 2017-11-24 14:42:21
Wygasł: 2017-12-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:"„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych Gminy Pińczów w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2021 r

Opublikowany: 2017-11-22 12:34:50
Wygasł: 2017-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.:"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych Gminy Pińczów w okresie od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2021r"

Opublikowany: 2017-11-22 14:51:41
Wygasł: 2017-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie " w miejscowości Włochy

Opublikowany: 2017-11-16 08:04:34
Wygasł: 2017-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych Gminy Pińczów w okresie od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2021r."

Opublikowany: 2017-11-15 15:32:05
Wygasł: 2017-11-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:„Przebudowa świetlicy wiejskiej - dokończenie” w Zawarży.

Opublikowany: 2017-11-15 15:32:14
Wygasł: 2017-11-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert, prowadzonego w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na2017r

Opublikowany: 2017-11-14 13:51:40
Wygasł: 2017-12-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-11-14 13:52:04
Wygasł: 2017-12-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-11-14 11:13:15
Wygasł: 2017-11-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Opublikowany: 2017-11-14 10:13:34
Wygasł: 2017-11-30

INFORMACJA O WYNIKACH Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 09.11.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

Opublikowany: 2017-11-13 14:42:47
Wygasł: 2017-11-21

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż samochodu typu karetka transportowa.

Opublikowany: 2017-11-10 14:25:26
Wygasł: 2017-11-20

Informacja o wynikach Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 08.11.2017 roku o godz. 10 : 15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2017-11-10 13:42:28
Wygasł: 2017-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje odpowiedź na pytania dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Opublikowany: 2017-11-08 12:57:06
Wygasł: 2017-11-20

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2017-11-08 11:58:54
Wygasł: 2017-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2017-11-07 13:57:02
Wygasł: 2017-11-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-11-03 08:30:49
Wygasł: 2018-01-30

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia p.n.: „Dostawa opału w ilości 152 tony”


znalezionych: 2377 na 119 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>