Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-05-08 12:39:23
Wygasł: 2018-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2018-05-08 10:49:05
Wygasł: 2018-05-15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”

Opublikowany: 2018-05-07 15:13:23
Wygasł: 2018-05-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-05-07 14:08:19
Wygasł: 2018-07-07

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019”

Opublikowany: 2018-05-07 14:08:10
Wygasł: 2018-07-07

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019”

Opublikowany: 2018-05-07 10:10:59
Wygasł: 2018-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania: "Opracowanie Strategii Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energetycznego".

Opublikowany: 2018-05-04 14:12:30
Wygasł: 2018-05-12

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-05-02 12:21:36
Wygasł: 2018-05-15

Gmina Pińczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I

Opublikowany: 2018-04-27 14:57:19
Wygasł: 2018-05-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-04-24 12:19:55
Wygasł: 2018-05-16

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n. "Wyrównanie i odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Gackach"

Opublikowany: 2018-04-24 10:58:03
Wygasł: 2018-05-01

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie boksu garażowego stanowiącego własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 16 kwietnia 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-04-24 12:19:26
Wygasł: 2018-05-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2018-04-24 08:43:01
Wygasł: 2018-04-30

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”.

Opublikowany: 2018-04-20 10:58:38
Wygasł: 2018-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)”

Opublikowany: 2018-04-17 13:18:36
Wygasł: 2018-04-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zapytania cenowego na zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarrnej – Funduszu Sprawiedliwości Program I Priorytetu III B „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Opublikowany: 2018-04-17 10:01:40
Wygasł: 2018-05-22

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-04-13 14:01:49
Wygasł: 2018-04-19

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 06.04.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-04-13 09:18:01
Wygasł: 2018-06-13

Wyjaśnienie w związku z zapytaniem dot. przetargu pn.:"Dostawa węgla miału Pińczów 2018/2019"

Opublikowany: 2018-04-12 14:43:08
Wygasł: 2018-04-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Sadek w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-04-10 14:20:10
Wygasł: 2018-06-11

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019"


znalezionych: 2463 na 124 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>