Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-04-29 14:59:23
Wygasł: 2021-05-20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska”

Opublikowany: 2021-04-29 12:40:13
Wygasł: 2021-08-03

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY Na wykonanie zadania zadania pn. „Dostawa węgla ekogroszku luzem–PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Opublikowany: 2021-04-29 10:48:05
Wygasł: 2021-06-07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy" w miejscowości Zakrzów.

Opublikowany: 2021-04-28 14:47:10
Wygasł: 2021-06-06

Postępowanie nr 3 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Wykonanie c.o. w świetlicy” (sołectwo Sadek)

Opublikowany: 2021-04-28 14:47:18
Wygasł: 2021-06-06

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „ Budowa świetlicy wiejskiej" realizowanego z Funduszu sołeckiego dla miejscowości Orkanów

Opublikowany: 2021-04-28 12:18:13
Wygasł: 2021-05-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Rozgraniczenie nieruchomości położonych w mieście Pińczów na obrębie 02 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 12/62, 12/33 i 12/38 z działkami o nr 12/30, 12/85, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37 i 12/87”

Opublikowany: 2021-04-27 13:33:56
Wygasł: 2021-08-29

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na wykonanie zdania pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2021/2022”.

Opublikowany: 2021-04-27 14:03:40
Wygasł: 2021-05-05

INFORMACJA o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Utwardzenie terenu Remizy OSP” - fundusz sołecki Stara Zagość na 2021 r.

Opublikowany: 2021-04-27 10:13:30
Wygasł: 2021-05-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-04-26 07:40:48
Wygasł: 2021-07-26

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na wykonanie zadania„Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-04-23 08:33:57
Wygasł: 2021-07-23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Opublikowany: 2021-04-21 13:10:55
Wygasł: 2021-05-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: " Wymianę żarówek w Parku Miejskim w Pińczowie na oświetlenie typu LED"

Opublikowany: 2021-04-15 14:38:18
Wygasł: 2021-05-22

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Wykonanie c.o. w świetlicy” (sołectwo Sadek)

Opublikowany: 2021-04-15 14:45:08
Wygasł: 2021-05-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn: „PUMPTRACK- tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze (budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2021-04-14 07:51:48
Wygasł: 2021-08-01

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-04-13 15:57:38
Wygasł: 2021-07-31

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-04-12 14:37:50
Wygasł: 2021-04-19

Informacja o wyborze i odrzuceniu ofert na zadanie p.n. "Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Miasta Pińczów na okres od zawarcia umowy do 01.10.2023 r."

Opublikowany: 2021-04-09 12:11:34
Wygasł: 2021-05-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„ Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-04-08 13:11:40
Wygasł: 2021-04-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje unieważnienie postępowania przetargowego w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie p.n.: " Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście"

Opublikowany: 2021-04-07 12:07:36
Wygasł: 2021-05-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. "Przebudowa dworca" w ramach projektu "Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów".


znalezionych: 3451 na 173 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>