Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-10-04 15:12:42
Wygasł: 2019-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„Remont drogi w Aleksandrowie nr 365002T od km 0+180 do km 0+580, dł. 400 mb”

Opublikowany: 2019-10-04 15:12:52
Wygasł: 2019-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid. 630, 405/1, od km 0+000 do km 0+811, dł. 811mb”

Opublikowany: 2019-10-04 14:00:08
Wygasł: 2019-10-11

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy,przeprowadzonego w dniu 3 października 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-10-04 14:00:12
Wygasł: 2019-10-11

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 3października2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-10-03 11:05:31
Wygasł: 2019-10-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację nr 1dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”

Opublikowany: 2019-10-02 15:18:37
Wygasł: 2019-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2019-10-02 13:41:08
Wygasł: 2019-10-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid. 630, 405/1, od km 0+000 do km 0+811, dł. 811mb”

Opublikowany: 2019-10-02 13:41:13
Wygasł: 2019-10-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„Remont drogi w Aleksandrowie nr 365002T od km 0+180 do km 0+580, dł. 400 mb”

Opublikowany: 2019-10-02 13:41:02
Wygasł: 2019-10-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert z zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Remont pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-10-01 14:44:59
Wygasł: 2019-10-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę miejsc postojowych na ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-01 11:21:25
Wygasł: 2019-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Doposażenie placu zabaw w Bogucicach Pierwszych

Opublikowany: 2019-09-30 14:42:58
Wygasł: 2019-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi Borków - Chwałowice, odcinek o długości 581m".

Opublikowany: 2019-09-26 09:58:28
Wygasł: 2019-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie oferty cenowej w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogi do ogródków działkowych w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-09-25 14:44:44
Wygasł: 2019-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Remont pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-09-24 15:06:25
Wygasł: 2019-10-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dla zadania: "Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-09-23 10:25:10
Wygasł: 2019-10-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg Nieograniczony na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”

Opublikowany: 2019-09-25 10:19:11
Wygasł: 2019-11-30

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Zakup energii elektrycznej” od 01.01.2020 do 31.12.2020

Opublikowany: 2019-09-19 15:22:02
Wygasł: 2019-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogi do ogródków działkowych w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-09-18 13:42:11
Wygasł: 2019-09-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.„Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie”(zaprojektuj i buduj)

Opublikowany: 2019-09-18 12:27:51
Wygasł: 2019-09-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie"


znalezionych: 2943 na 148 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>