Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-05-15 15:21:21
Wygasł: 2019-05-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442, dł. 442 mb"

Opublikowany: 2019-05-15 13:07:55
Wygasł: 2019-05-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+167, dł. 167 mb”

Opublikowany: 2019-05-14 14:05:57
Wygasł: 2019-06-14

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2019-05-14 12:32:15
Wygasł: 2019-05-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Przebudowa pomieszczeń świetlicy ” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dla miejscowości Uników.

Opublikowany: 2019-05-14 12:32:22
Wygasł: 2019-05-25

OGLOSZENIE DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) DLA ZADANIA: „USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW”

Opublikowany: 2019-05-13 15:08:17
Wygasł: 2019-05-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-05-13 11:01:01
Wygasł: 2019-06-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I”

Opublikowany: 2019-05-09 11:44:20
Wygasł: 2019-05-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-05-08 12:50:14
Wygasł: 2019-05-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Zagość Stara”.

Opublikowany: 2019-05-08 12:50:19
Wygasł: 2019-05-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa wodociągu w Koperni”

Opublikowany: 2019-05-07 22:23:30
Wygasł: 2019-06-07

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2019-05-07 14:20:43
Wygasł: 2019-05-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Przebudowa pomieszczeń świetlicy ” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dla miejscowości Uników.

Opublikowany: 2019-05-06 14:28:00
Wygasł: 2019-05-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n..: „Budowa wodociągu w miejscowości Zagość Stara”

Opublikowany: 2019-05-06 14:28:05
Wygasł: 2019-05-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Budowa wodociągu w Koperni”

Opublikowany: 2019-05-06 14:28:09
Wygasł: 2019-05-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+167, dł. 167 mb"

Opublikowany: 2019-05-06 13:52:36
Wygasł: 2019-05-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:"Przebudowa świetlicy wiejskiej" w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie

Opublikowany: 2019-05-06 13:52:41
Wygasł: 2019-05-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:"Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-05-06 15:02:58
Wygasł: 2019-05-24

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-05-06 14:01:14
Wygasł: 2019-05-24

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.:„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-04-30 15:26:43
Wygasł: 2019-05-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442, dł. 442 mb"


znalezionych: 2768 na 139 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>