Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-08-01 14:02:57
Wygasł: 2018-08-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Bogucice Drugie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-08-01 14:02:49
Wygasł: 2018-08-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”

Opublikowany: 2018-07-31 14:17:26
Wygasł: 2018-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych"

Opublikowany: 2018-07-31 14:17:36
Wygasł: 2018-08-08

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-07-31 14:17:47
Wygasł: 2018-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle” w ramach budżetu obywatelskiego w na rok 2018

Opublikowany: 2018-07-31 13:19:49
Wygasł: 2018-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle” w ramach budżetu obywatelskiego w na rok 2018.

Opublikowany: 2018-07-31 13:19:57
Wygasł: 2018-08-08

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-07-31 13:20:04
Wygasł: 2018-08-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zaproszenia cenowego na zadanie p.n.:" Przebudowa drogi w Młodzawach Małych".

Opublikowany: 2018-07-26 14:42:21
Wygasł: 2018-08-02

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-07-26 12:05:26
Wygasł: 2018-08-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-07-25 13:18:42
Wygasł: 2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” fundusz sołecki Wola Zagojska Dolna i Górna na rok 2018r.

Opublikowany: 2018-07-25 13:19:14
Wygasł: 2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Starej Zagości”

Opublikowany: 2018-07-25 13:19:07
Wygasł: 2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-07-25 10:31:03
Wygasł: 2018-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego wnioski złożone przez mieszkańców Miasta Pińczów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Opublikowany: 2018-07-25 09:02:08
Wygasł: 2018-08-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Bogucice Drugie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-07-24 15:05:20
Wygasł: 2018-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle” w ramach budżetu obywatelskiego w na rok 2018

Opublikowany: 2018-07-24 09:01:02
Wygasł: 2018-08-01

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-24 08:48:14
Wygasł: 2018-08-01

Zamawiający : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71 Reprezentowanym przez: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów, tel/fax. 41 357 38 91 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-20 13:48:07
Wygasł: 2018-07-27

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+822 do km 1+230, dł. 408 mb ETAP II”

Opublikowany: 2018-07-19 15:05:03
Wygasł: 2018-07-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG


znalezionych: 2553 na 128 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>