Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-04-27 14:57:19
Wygasł: 2018-05-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-04-24 12:19:55
Wygasł: 2018-05-16

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n. "Wyrównanie i odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Gackach"

Opublikowany: 2018-04-24 10:58:03
Wygasł: 2018-05-01

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie boksu garażowego stanowiącego własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 16 kwietnia 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-04-24 12:19:26
Wygasł: 2018-05-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2018-04-24 08:43:01
Wygasł: 2018-04-30

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”.

Opublikowany: 2018-04-20 10:58:38
Wygasł: 2018-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)”

Opublikowany: 2018-04-17 13:18:36
Wygasł: 2018-04-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zapytania cenowego na zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarrnej – Funduszu Sprawiedliwości Program I Priorytetu III B „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Opublikowany: 2018-04-17 10:01:40
Wygasł: 2018-05-22

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-04-13 14:01:49
Wygasł: 2018-04-19

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 06.04.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-04-13 09:18:01
Wygasł: 2018-06-13

Wyjaśnienie w związku z zapytaniem dot. przetargu pn.:"Dostawa węgla miału Pińczów 2018/2019"

Opublikowany: 2018-04-12 14:43:08
Wygasł: 2018-04-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Sadek w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-04-10 14:20:10
Wygasł: 2018-06-11

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019"

Opublikowany: 2018-04-10 13:28:13
Wygasł: 2018-06-11

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019

Opublikowany: 2018-04-10 14:20:04
Wygasł: 2018-04-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n."Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem instalacji c.o.” w ramach Funduszu sołeckiego na 2018r w miejscowości Szczypiec

Opublikowany: 2018-04-10 14:11:41
Wygasł: 2018-04-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2018-04-10 10:24:27
Wygasł: 2018-04-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarrnej – Funduszu Sprawiedliwości Program I Priorytetu III B „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Opublikowany: 2018-04-06 13:45:31
Wygasł: 2018-04-13

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 06.04.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-03-29 11:38:56
Wygasł: 2018-04-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Sadek w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-03-28 09:57:50
Wygasł: 2018-04-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem instalacji c.o.” w ramach Funduszu sołeckiego na 2018r w miejscowości Szczypiec

Opublikowany: 2018-03-27 14:56:31
Wygasł: 2018-04-27

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy


znalezionych: 2435 na 122 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>