Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-06-21 09:38:39
Wygasł: 2018-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Gacki w ramach funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-21 09:38:35
Wygasł: 2018-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-20 12:58:34
Wygasł: 2018-06-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-19 12:43:01
Wygasł: 2018-07-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:32
Wygasł: 2018-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:37
Wygasł: 2018-06-22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:27
Wygasł: 2018-06-26

„Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Opublikowany: 2018-06-14 13:18:10
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę i montaż piłko chwytów w miejscowościach: Kowala, Orkanów i Zakrzów.

Opublikowany: 2018-06-13 11:42:26
Wygasł: 2018-06-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-13 11:42:30
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Orkanów , Uników

Opublikowany: 2018-06-12 09:13:36
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:11
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:51
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Grochowiska

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:56
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Gacki w ramach funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-08 14:29:29
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-08 14:21:43
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-07 13:32:59
Wygasł: 2018-06-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę i montaż piłko chwytów w miejscowościach: Kowala, Orkanów i Zakrzów.

Opublikowany: 2018-06-06 12:09:14
Wygasł: 2018-06-18

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-05 12:08:14
Wygasł: 2018-06-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Orkanów , Uników

Opublikowany: 2018-06-04 14:03:19
Wygasł: 2018-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167, dł. 167,0 mb"


znalezionych: 2486 na 125 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>