Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-10-01 12:22:55
Wygasł: 2021-10-08

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 24 września 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-09-29 14:49:51
Wygasł: 2021-10-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Docieplenie budynku nr 5 w Gackach - Osiedle".

Opublikowany: 2021-09-29 10:04:13
Wygasł: 2021-11-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gacki Osiedle”

Opublikowany: 2021-09-24 13:23:52
Wygasł: 2021-10-20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Wola Zagojska Dolna na rok 2021.

Opublikowany: 2021-09-24 10:40:32
Wygasł: 2021-10-08

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami

Opublikowany: 2021-09-23 09:26:23
Wygasł: 2021-11-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„ Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-09-22 12:49:56
Wygasł: 2021-10-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadnia p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Podłęże”

Opublikowany: 2021-09-17 08:59:43
Wygasł: 2021-11-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”

Opublikowany: 2021-09-14 12:17:06
Wygasł: 2021-10-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Monitoring Miejski” w ramach Budżetu Obywatelskiego

Opublikowany: 2021-09-14 10:08:45
Wygasł: 2021-09-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania polegającego na wykonaniu ekspertyzy technicznej śluzy wałowej upustowej w lewym brzegu rzeki Nidy km 56+020 miejscowość Pińczów, gm. Pińczów”.

Opublikowany: 2021-09-08 09:18:55
Wygasł: 2021-09-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Skatepark" ( lokalizacja OSiR)

Opublikowany: 2021-09-06 10:20:47
Wygasł: 2021-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-08-31 13:41:17
Wygasł: 2021-10-01

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-08-30 15:24:12
Wygasł: 2021-10-06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na na wykonanie robót związanych z budową/doposażeniem placu zabaw w miejscowościach Włochy, Zawarża i Skowronno Górne - w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Opublikowany: 2021-08-30 10:02:34
Wygasł: 2021-09-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy wałowej upustowej w lewym brzegu rzeki Nidy km 56+020w miejscowości Pińczów.

Opublikowany: 2021-08-27 08:52:13
Wygasł: 2021-10-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Sukcesywne dostawy szczepionek sezon 2021/2022"

Opublikowany: 2021-08-26 13:29:07
Wygasł: 2021-09-20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na na wykonanie robót związanych z realizacją zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Wola Zagojska Dolna na rok 2021

Opublikowany: 2021-08-25 11:43:42
Wygasł: 2021-09-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: • Sporządzenie Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów. • Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fotowoltaika Zagojska” w obrębie Wola Zagojska w gminie Pińczów.

Opublikowany: 2021-08-25 08:48:42
Wygasł: 2021-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Monitoring Miejski" Budżet Obywatelski

Opublikowany: 2021-08-24 13:29:32
Wygasł: 2021-09-24

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:


znalezionych: 3453 na 173 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>