Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-09-27 15:00:47
Wygasł: 2018-09-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2018-09-26 15:05:19
Wygasł: 2018-10-03

Gmina Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2018-09-26 12:27:22
Wygasł: 2018-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zapra w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018rsza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Zakup samochodu strażackiego dla OSP" w miejscowości Młodzawy Duże

Opublikowany: 2018-09-26 10:11:52
Wygasł: 2018-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2018-09-26 10:11:46
Wygasł: 2018-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-09-26 10:11:40
Wygasł: 2018-10-05

Ogłoszenie nr 621917-N-2018 z dnia 2018-09-26 r. Gmina Pińczów: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta i gminy Pińczów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2018-09-21 14:46:45
Wygasł: 2018-09-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich”

Opublikowany: 2018-09-19 15:34:35
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-09-19 15:34:42
Wygasł: 2018-09-26

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-09-19 14:42:50
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"

Opublikowany: 2018-09-19 14:42:42
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"

Opublikowany: 2018-09-18 16:34:42
Wygasł: 2018-11-30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte, a

Opublikowany: 2018-09-18 14:03:21
Wygasł: 2018-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-09-18 12:42:58
Wygasł: 2018-10-03

Gmina Pińczów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2018-09-18 12:15:19
Wygasł: 2018-10-18

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-09-18 12:15:12
Wygasł: 2018-10-18

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-09-17 12:55:04
Wygasł: 2018-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:„Sukcesywne dostawy szczepionek”

Opublikowany: 2018-09-14 14:42:44
Wygasł: 2018-09-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"

Opublikowany: 2018-09-14 14:42:49
Wygasł: 2018-09-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"

Opublikowany: 2018-09-14 13:21:37
Wygasł: 2018-10-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie


znalezionych: 2523 na 127 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>