Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-05-30 07:53:44
Wygasł: 2018-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-05-30 07:47:22
Wygasł: 2018-06-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-05-29 11:51:37
Wygasł: 2018-06-05

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 22.05.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-05-28 12:08:39
Wygasł: 2018-06-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Tytuł zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I”

Opublikowany: 2018-05-27 16:50:18
Wygasł: 2018-07-30

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku biurowo-administracyjnego na cele laboratorium”

Opublikowany: 2018-05-25 13:38:08
Wygasł: 2018-06-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2018-05-23 10:57:00
Wygasł: 2018-06-10

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-05-22 12:52:34
Wygasł: 2018-06-23

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-05-21 14:10:43
Wygasł: 2018-05-30

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2018-05-21 14:10:46
Wygasł: 2018-05-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-05-21 10:16:58
Wygasł: 2018-06-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Opracowanie Strategii Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energetycznego"

Opublikowany: 2018-05-21 08:52:21
Wygasł: 2018-05-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej - zapytanie 2

Opublikowany: 2018-05-21 09:10:00
Wygasł: 2018-05-31

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”

Opublikowany: 2018-05-17 12:41:10
Wygasł: 2018-05-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY: zadania p.n „Wyrównanie i odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Gackach”

Opublikowany: 2018-05-16 09:01:23
Wygasł: 2018-07-16

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 712 ton”

Opublikowany: 2018-05-14 14:23:11
Wygasł: 2018-05-31

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KONTENERA SOCJALNEGO

Opublikowany: 2018-05-14 12:34:57
Wygasł: 2018-05-30

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego OŚiGM.271.1.2018 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I” otwartych w dniu 14.05.2018 r. przygotowane na mocy art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowany: 2018-05-09 12:56:45
Wygasł: 2018-05-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-05-08 12:39:23
Wygasł: 2018-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2018-05-08 10:49:05
Wygasł: 2018-05-15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”


znalezionych: 2381 na 120 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>