Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-07-06 14:43:17
Wygasł: 2018-07-13

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-07-06 14:02:23
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I"

Opublikowany: 2018-07-06 14:02:29
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: "Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-07-09 08:03:48
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-07-05 10:11:51
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Wykonanie elewacji w Remizie OSP" w miejscowości Marzęcin

Opublikowany: 2018-07-04 14:54:21
Wygasł: 2018-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącą zadania:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-07-04 14:35:17
Wygasł: 2018-07-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2018-07-04 13:04:40
Wygasł: 2018-07-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej.

Opublikowany: 2018-07-03 15:05:37
Wygasł: 2018-07-06

„Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Opublikowany: 2018-07-03 14:26:49
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-06-29 15:07:13
Wygasł: 2018-07-06

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 22.06.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-06-29 11:30:43
Wygasł: 2018-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-29 10:48:30
Wygasł: 2018-07-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167, dł. 167,0 mb"

Opublikowany: 2018-06-29 10:34:51
Wygasł: 2018-07-09

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-28 15:29:03
Wygasł: 2018-07-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+822 do km 1+230, dł. 408 mb ETAP II"

Opublikowany: 2018-06-28 13:18:43
Wygasł: 2018-07-06

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-28 09:45:12
Wygasł: 2018-07-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-06-26 15:00:19
Wygasł: 2018-07-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-06-26 13:31:19
Wygasł: 2018-07-06

„Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Opublikowany: 2018-06-25 15:21:12
Wygasł: 2018-07-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej


znalezionych: 2434 na 122 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>