Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-06-26 12:18:17
Wygasł: 2017-07-17

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w ul. 7 Źródeł i ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Opublikowany: 2017-06-21 14:21:01
Wygasł: 2017-06-28

INFORMACJA O WYNIKACH postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego realizację zadania: "Budowa chodnika na ulicy Wiosennej w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2017-06-21 14:19:41
Wygasł: 2017-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia protokół z otwarcia ofert na zadanie pn."Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Marzęcin.

Opublikowany: 2017-06-20 15:22:58
Wygasł: 2017-06-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: "Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-06-20 15:07:44
Wygasł: 2017-06-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: "Przebudowa drogi Sadek - Kozubów"

Opublikowany: 2017-06-20 15:07:35
Wygasł: 2017-08-20

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa ekogroszku – Pińczów 2017/2018”

Opublikowany: 2017-06-19 12:31:57
Wygasł: 2017-07-03

Informacja z otwarcia ofert przetargu na zadanie "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. 7 Źródeł i ul. Grodziskowej w Pińczowie".

Opublikowany: 2017-06-16 09:50:48
Wygasł: 2017-06-22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie miasta Pińczów - Sektor I"

Opublikowany: 2017-06-14 14:57:27
Wygasł: 2017-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na zadania p.n." Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-06-14 14:57:22
Wygasł: 2017-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n."Budowa chodnika na ulicy Wiosennej w Pińczowie " w ramach zapytania cenowego

Opublikowany: 2017-06-14 14:57:33
Wygasł: 2017-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach zapytania cenowego na zadania p.n."Budowa chodnika przy ul. Bednarskiej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-06-13 11:03:36
Wygasł: 2017-07-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-06-13 11:03:43
Wygasł: 2017-07-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-06-09 15:10:31
Wygasł: 2017-06-16

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: "Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2017-06-08 11:32:46
Wygasł: 2017-06-15

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Młodzawy Małe

Opublikowany: 2017-06-08 11:33:03
Wygasł: 2017-06-15

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.:„Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość

Opublikowany: 2017-06-08 11:33:14
Wygasł: 2017-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Marzęcin

Opublikowany: 2017-06-06 15:28:36
Wygasł: 2017-06-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: "Budowa chodnika na ulicy Wiosennej w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2017-06-06 12:25:42
Wygasł: 2017-06-30

Zbiorcze zestawienie ofert dla zamówienia publicznego OŚiGM.271.1.2017 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów-Sektor I" otwartych w dniu 05.06.2017 r.

Opublikowany: 2017-06-02 15:08:13
Wygasł: 2017-06-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie” (budżet obywatelski).


znalezionych: 2141 na 108 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>