Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-08-20 10:15:10
Wygasł: 2019-08-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2019-08-20 10:15:00
Wygasł: 2019-08-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka zdrowotna ( POZ )

Opublikowany: 2019-08-19 14:35:27
Wygasł: 2019-08-23

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2019-08-19 13:02:58
Wygasł: 2019-08-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-08-14 14:23:52
Wygasł: 2019-08-21

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wymianę kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

Opublikowany: 2019-08-14 09:23:50
Wygasł: 2019-08-22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2019-08-13 11:21:13
Wygasł: 2019-08-21

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-08-12 12:53:53
Wygasł: 2019-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia etap I

Opublikowany: 2019-08-12 12:18:23
Wygasł: 2019-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej zadania p.n.:" Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze" w ramach Budżretu Obywatelskiego na 2019r

Opublikowany: 2019-08-09 10:25:41
Wygasł: 2019-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2019-08-08 13:59:24
Wygasł: 2019-08-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-08-08 11:18:40
Wygasł: 2019-08-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)2

Opublikowany: 2019-08-08 09:20:03
Wygasł: 2019-08-25

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”

Opublikowany: 2019-08-07 09:09:12
Wygasł: 2019-08-15

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wymianę kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

Opublikowany: 2019-08-05 15:20:23
Wygasł: 2019-08-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: „Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze”

Opublikowany: 2019-08-02 13:36:50
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)2

Opublikowany: 2019-08-02 12:42:54
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-08-01 15:27:18
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na nadzór inwestorski do zadania p.n.: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Opublikowany: 2019-08-01 15:13:15
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na nadzór inwestorski na zadaniu: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Opublikowany: 2019-08-01 15:13:26
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)


znalezionych: 2821 na 142 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>