Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-06-28 15:04:11
Wygasł: 2019-07-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja"

Opublikowany: 2019-06-28 09:00:02
Wygasł: 2019-07-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa miejsca rekreacji"w miejscowości Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-06-27 11:59:01
Wygasł: 2019-07-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa altany" w miejscowości Winiary w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-06-27 11:59:09
Wygasł: 2019-07-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa altany" w miejscowości Szczypiec w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r

Opublikowany: 2019-06-27 11:59:15
Wygasł: 2019-07-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Budowa altany" w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-06-27 11:59:22
Wygasł: 2019-07-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa altany" w miejscowości Gacki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-06-27 11:59:31
Wygasł: 2019-07-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny w Pińczowie przy ul. Sikorskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów na 2019r

Opublikowany: 2019-06-27 11:59:41
Wygasł: 2019-08-31

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z instalacją gazową i elektryczną w budynku biurowym w Pińczowie ul. Słabska 13, Nr dz. 199/1”

Opublikowany: 2019-06-27 11:26:48
Wygasł: 2019-07-04

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-06-27 08:59:45
Wygasł: 2019-07-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia - etap I

Opublikowany: 2019-06-27 09:42:12
Wygasł: 2019-07-04

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-06-24 14:30:51
Wygasł: 2019-07-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:"Park Sreet Workout & Strefa wypoczynku” w ramach budżetu obywatelskiego.

Opublikowany: 2019-06-24 14:46:10
Wygasł: 2019-07-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania: „Gacki Osiedle - Remont schodów i chodnika".

Opublikowany: 2019-06-24 14:30:46
Wygasł: 2019-07-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuj informację z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:" Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze" w ramach budżetu obywatelskiego

Opublikowany: 2019-06-21 12:16:13
Wygasł: 2019-07-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia – etap I"

Opublikowany: 2019-06-21 09:42:18
Wygasł: 2019-06-28

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 7 czerwca 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-06-21 12:16:28
Wygasł: 2019-07-09

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-06-19 15:34:02
Wygasł: 2019-07-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów - Sektor I"

Opublikowany: 2019-06-19 13:02:59
Wygasł: 2019-06-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Pińczów zgodnie z art.62.ust.1pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane.

Opublikowany: 2019-06-19 13:02:45
Wygasł: 2019-06-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 go Maja 10.


znalezionych: 2746 na 138 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>