Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-01-17 14:58:33
Wygasł: 2019-01-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu w miejscowości Włochy"

Opublikowany: 2019-01-17 11:44:28
Wygasł: 2019-01-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu w Pasturce"

Opublikowany: 2019-01-17 09:55:50
Wygasł: 2019-02-20

IN F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie w 2019 roku

Opublikowany: 2019-01-14 14:10:42
Wygasł: 2019-01-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm./, dla wniosków, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego Pińczowie w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.”

Opublikowany: 2019-01-14 09:23:02
Wygasł: 2019-03-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy 10 sztuk komputerów przenośnych w ramach zadania: "Dostępny wirtualny świat - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2019-01-10 12:23:58
Wygasł: 2019-01-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Włochy"

Opublikowany: 2019-01-09 14:35:12
Wygasł: 2019-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Opublikowany: 2019-01-09 14:58:49
Wygasł: 2019-01-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa wodociągu w Pasturce”

Opublikowany: 2019-01-08 12:48:22
Wygasł: 2019-01-11

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OGŁOSZENIA BURMISTRZA NA UTRZYMANIE SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2019-01-08 08:52:28
Wygasł: 2019-01-31

Informacja o wyborze partnera do wspolnej realizacji projektu

Opublikowany: 2019-01-03 13:05:56
Wygasł: 2019-01-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm./, dla wniosków, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego Pińczowie w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.”

Opublikowany: 2018-12-28 13:38:40
Wygasł: 2019-01-08

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2018-12-21 14:37:14
Wygasł: 2018-12-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-20 13:21:36
Wygasł: 2018-12-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-20 12:51:11
Wygasł: 2018-12-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Opublikowany: 2018-12-17 14:37:08
Wygasł: 2018-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Zakup łodzi motorowej".

Opublikowany: 2018-12-14 10:28:05
Wygasł: 2018-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-13 11:43:00
Wygasł: 2018-12-27

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Opublikowany: 2018-12-12 13:38:58
Wygasł: 2018-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-11 13:56:29
Wygasł: 2019-01-07

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA


znalezionych: 2592 na 130 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>