Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-02-09 12:59:31
Wygasł: 2021-03-12

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-02-08 12:56:33
Wygasł: 2021-03-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej sporządzenia kompleksowej dokumentacji po realizacji inwestycji dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2021-02-08 11:19:14
Wygasł: 2021-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Opublikowany: 2021-02-04 14:13:26
Wygasł: 2021-02-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa drogi wraz z parkingiem”– fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne na rok 2021

Opublikowany: 2021-02-04 14:18:19
Wygasł: 2021-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługi„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II”- wolna ręka

Opublikowany: 2021-02-04 11:16:12
Wygasł: 2021-02-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie map do celów projektowych dla działek należących do Gminy Pińczów w 3 miejscowościach: Aleksandrów, Chruścice, Sadek.

Opublikowany: 2021-02-02 09:16:27
Wygasł: 2021-02-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie poziomego oznakowania ulic m. Pińczowa

Opublikowany: 2021-02-01 15:14:36
Wygasł: 2021-02-08

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Zakup samochodu dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2021-02-01 10:47:35
Wygasł: 2021-02-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „zakup pionowych znaków drogowych”

Opublikowany: 2021-01-29 14:26:14
Wygasł: 2021-02-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie altany w miejscowości Skrzypiów i Borków oraz wyposażenia altany w miejscowości Podłężę - Fundusz sołecki na 2021 r.

Opublikowany: 2021-01-28 15:41:33
Wygasł: 2021-02-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania p.n.: „PUMPTRACK – tor doskonalający umiejętność jazdy na rowerze"

Opublikowany: 2021-01-28 14:41:58
Wygasł: 2021-02-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: : " Komputeryzacja urzędu "

Opublikowany: 2021-01-28 14:42:05
Wygasł: 2021-02-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Komputeryzacja urzędu "

Opublikowany: 2021-01-27 14:30:49
Wygasł: 2021-02-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Pasturka - fundusz sołecki na 2021 r.

Opublikowany: 2021-01-27 14:14:29
Wygasł: 2021-02-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Zmiana przeznaczenia budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej”– fundusz sołecki Szarbków na rok 2021.

Opublikowany: 2021-01-27 13:51:00
Wygasł: 2021-02-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania i remontów dróg na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2021-01-27 09:14:21
Wygasł: 2021-02-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie „remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2021-01-26 13:20:06
Wygasł: 2021-02-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie: usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy Pińczów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Opublikowany: 2021-01-26 12:42:49
Wygasł: 2021-03-01

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-01-25 08:38:33
Wygasł: 2021-02-02

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie "Zakup Samochodu dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie"


znalezionych: 3308 na 166 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>