Raport o stanie Gminy Pińczów

2020-08-03 09:16:23 Aktualności

Raport o stanie gminy więcej»

Informacja o wynikach naboru

2020-07-30 08:27:07 Aktualności

Informacja o wynikach naboru więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E znak AB.VI.6740.D.1.2020 z dn.28 lipca 2020 r.

2020-07-28 13:52:29 Aktualności

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, z dnia 14 czerwca 2020 roku (pismo bez znaku), uzupełniony w dniu 16 lipca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:„Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL”. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.59.2020.AM

2020-07-27 13:29:18 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.59.2020.AM więcej»

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znak DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW: 130925

2020-07-27 13:26:32 Aktualności

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znak DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW: 130925 więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie

2020-07-27 12:06:16 Aktualności

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie

2020-07-22 13:13:50 Aktualności

na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie więcej»

Obwieszczenie DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ PW: 130682

2020-07-16 13:48:29 Aktualności

Obwieszczenie DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ PW: 130682 więcej»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie

2020-07-10 11:57:11 Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie więcej»

likwidacja filii biblioteki

2020-07-06 11:15:23 Aktualności

likwidacja filii biblioteki więcej»