Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2013-10-31 12:24:21 Aktualności

31.10.02013r. – Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2013-10-31 11:32:19 Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIŃCZOWIE
więcej»

Lista Kandydatów

2013-10-17 09:09:41 Aktualności

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
w naborze na wolne stanowisko pracy: „podinspektor ds. księgowości podatków i opłat”
więcej»

oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy

2013-10-11 09:59:43 Aktualności

oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy - publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi można zgłaszać w trybie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów
fax: 413572645
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2013-10-04 09:57:37 Aktualności

URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat
więcej»

Informacja o wynikach naboru

2013-09-05 08:40:35 Aktualności

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim na stanowisko "Podinspektor ds. Księgowości podatków i opłat" więcej»

Lista kandydatów

2013-07-30 14:43:49 Aktualności

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


W naborze na wolne stanowisko pracy: „podinspektor ds. księgowości podatków i opłat”
więcej»

Oferta Kon-Tiki

2013-07-30 14:35:56 Aktualności

Oferta Kon-tiki więcej»