Konsultacje

2019-01-25 08:16:34 Aktualności

Konsultacje w sprawie Statutów Sołectw i Osiedla więcej»

ogłoszenie

2018-12-17 13:56:52 Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu FSO-Warszawa Truck Roy Plus 1.6 więcej»

Informacja

2018-09-26 07:46:04 Aktualności

Informacja więcej»

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – tytuł: „Organizowanie pom

2018-09-03 13:16:34 Aktualności

więcej»

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r.

2018-08-28 14:05:54 Aktualności

więcej»

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w likwidacji

2018-08-03 11:29:36 Aktualności

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w likwidacji więcej»

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.7.2018

2018-07-23 13:51:53 Aktualności

więcej»

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.7.2018

2018-07-23 13:46:28 Aktualności

więcej»

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018

2018-06-29 11:34:34 Aktualności

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018 więcej»

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018 na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa

2018-05-29 11:55:44 Aktualności

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018 na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko więcej»