Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcech znak: ZATiRA.IA.5161.25.2022 z nia 14.03.2022

2022-03-15 12:21:45 Aktualności

Decyzja orzekająca o udzieleniu pozwolenia dla Gminy Pińczów na wykonanie badań archeologicznych na działkach o nr ewidencyjnych więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.420.21.2021.KT.7

2022-03-07 14:52:56 Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.420.21.2021.KT.7 więcej»

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.169.2021. z dnia 28.02.2022

2022-03-07 14:34:15 Aktualności

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.169.2021. z dnia 28.02.2022 więcej»

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

2022-03-07 14:03:39 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności więcej»

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW na temat aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

2022-02-25 14:58:50 Aktualności

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW na temat aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej więcej»

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.48.2021.EP z dnia 31.01.2022

2022-02-07 08:33:58 Aktualności

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.48.2021.EP z dnia 31.01.2022 więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: ZN.UR.5142.18.2022 z dnia 31.01.2022

2022-02-01 08:04:42 Aktualności

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: ZN.UR.5142.18.2022 z dnia 31.01.2022 więcej»

Zawiadomienie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.197.2022.MG z dnia 25.01.2022

2022-01-31 08:34:38 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Inwestycji

2022-01-26 09:56:45 Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Inwestycji więcej»

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2022-01-19 14:21:37 Aktualności

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Inwestycji więcej»