Zapytanie Ofertowe

2018-01-17 10:48:17 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wydania opinii w zakresie ustalenia charakteru i analizy stacji redukcyjno-pomiarowych, punktów pomiarowych i punktów redukcyjno pomiarowych gazu położonych na terenie Miasta i Gminy Pińczów. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2018-01-16 09:41:02 Aktualności

ogłoszenie o naborze więcej»

Ogłoszenie o naborze

2018-01-16 09:39:29 Aktualności

Ogłoszenie o naborze więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA TRZY STANOWISKA URZĘDNICZE

2017-12-04 11:23:28 Aktualności

Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie
więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

2017-11-13 14:09:02 Aktualności

więcej»

Zawiadomienie

2017-10-17 13:56:42 Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej więcej»

Konsultacje Społeczne Oferty Świetokrzyskiego Banku Żywności

2017-07-05 11:02:12 Aktualności

Konsultacje Społeczne więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BOGUCICACH

2017-06-14 07:58:52 Aktualności

więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 1 W PIŃCZOWIE

2017-06-14 07:56:57 Aktualności

więcej»

Zaświadczenie

2017-05-18 11:38:19 Aktualności

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pińczów. więcej»