Ogłoszenie o naborze

2014-05-20 14:11:32 Aktualności

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pińczowie
więcej»

Obwodowe Komisje Wyborcze

2014-05-09 14:35:04 Aktualności

Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. więcej»

Obwodowe Komisje Wyborcze

2014-05-06 08:58:58 Aktualności

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych więcej»

Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

2014-05-02 15:15:19 Aktualności

Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych. więcej»

Sprawozdanie

2014-04-30 12:28:31 Aktualności

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na lata 2011-2015” z 2013 roku.
więcej»

O G Ł O S Z E N I E O WYNIKACH ZAPYTANIA O CENĘ

2014-04-30 12:21:44 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E O WYNIKACH ZAPYTANIA O CENĘ
na zadanie p.n. „szacunek nieruchomości”
więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2014-04-22 15:26:06 Aktualności

Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»

Ogłaszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie

2014-04-11 08:13:33 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
Ogłasza Konkurs na Stanowisko Dyrektora
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie
ul. Szkolna 2, 28-400 Pińczów więcej»

wzór oświadczenia majatkowego radnego

2014-04-04 13:11:45 Aktualności

Do pobrania wzór oświadczenia majątkowego radnego więcej»

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2014-03-31 11:10:23 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Ekologiczno-Sportowo-Kulturalno-Turystycznego Eko Kos – Ponidzie dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów – Otwarty Turniej Koszykówki TRIO BASKET PIŃCZÓW 2014” – tryb pozakonkursowy. więcej»