Sprawozdanie

2014-04-30 12:28:31 Aktualności

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na lata 2011-2015” z 2013 roku.
więcej»

O G Ł O S Z E N I E O WYNIKACH ZAPYTANIA O CENĘ

2014-04-30 12:21:44 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E O WYNIKACH ZAPYTANIA O CENĘ
na zadanie p.n. „szacunek nieruchomości”
więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2014-04-22 15:26:06 Aktualności

Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»

Ogłaszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie

2014-04-11 08:13:33 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
Ogłasza Konkurs na Stanowisko Dyrektora
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie
ul. Szkolna 2, 28-400 Pińczów więcej»

wzór oświadczenia majatkowego radnego

2014-04-04 13:11:45 Aktualności

Do pobrania wzór oświadczenia majątkowego radnego więcej»

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2014-03-31 11:10:23 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Ekologiczno-Sportowo-Kulturalno-Turystycznego Eko Kos – Ponidzie dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów – Otwarty Turniej Koszykówki TRIO BASKET PIŃCZÓW 2014” – tryb pozakonkursowy. więcej»

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2014-03-27 11:15:47 Aktualności

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pińczów. więcej»

Informacja

2014-03-03 08:49:12 Aktualności

Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-02-13 08:37:10 Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIŃCZOWIE na stanowisko „Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie”


więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-02-03 08:32:41 Aktualności

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego więcej»