Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2021-10-21 09:50:48 Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej więcej»

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2021-10-14 08:36:19 Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej więcej»

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2021-10-14 08:34:03 Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości budżetowej więcej»

Konsultacje w sprawie utworzenia Osiedla Zdrojowego w Pińczowie i Osiedla Górki w miejscowości Włochy

2021-10-08 14:19:12 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak zachęca mieszkańców miasta i gminy Pińczów do udziału w konsultacjach dotyczących utworzenia Osiedla Zdrojowego w Pińczowie i Osiedla Górki w miejscowości Włochy. Utworzenie ich związane jest z procesem tworzenia stref ochrony uzdrowiskowej w naszej gminie. więcej»

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej - szczepienie lisów

2021-10-08 10:00:08 Aktualności

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej - szczepienie lisów więcej»

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.48.2021.EP z dnia 29.09.2021 roku

2021-10-08 09:55:04 Aktualności

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.48.2021.EP z dnia 29.09.2021 roku więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2021-09-28 09:22:32 Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości budżetowej. więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2021-09-28 09:20:50 Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej. więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.2.2021 z dnia 06 września 2021 roku

2021-09-07 11:17:37 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadamia, że na wniosek z dnia 26 sierpnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Pińczowie, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL”. więcej»

Informacja w sprawie zabytków znak ZRRiD.RN.5140.1.13.2021 z dnia 25.08.2021 roku

2021-09-03 10:15:53 Aktualności

Informacja w sprawie zabytków znak ZRRiD.RN.5140.1.13.2021 z dnia 25.08.2021 roku więcej»