Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2015-08-27 14:18:09 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom o nazwie „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek – prowadzenie warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży „Wszyscy razem w Wolnej Strefie” – tryb pozakonkursowy. więcej»

Informacja o ponownym losowaniu

2015-08-19 08:36:51 Aktualności

Informacja o ponownym losowaniu składu Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 16 w Pińczowie więcej»

Informacja dotycząca godzin przcy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

2015-08-17 10:22:51 Aktualności

Informacja dotycząca godzin przcy Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»

Informacja

2015-08-10 14:17:18 Aktualności

zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»

Informacja

2015-08-10 14:04:25 Aktualności

Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum więcej»

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

2015-06-30 14:48:12 Aktualności

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki więcej»

informacja

2015-06-26 09:47:34 Aktualności

Stosownie do art. 114 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm), Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, że zostały ustawione dodatkowe tablice przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów w następujących miejscach: więcej»

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA

2015-06-24 08:31:49 Aktualności

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PIŃCZOWIE więcej»

Wybory ławników

2015-06-16 12:17:49 Aktualności

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Pińczowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2015-05-29 15:06:19 Aktualności

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki
więcej»